Din elnätsfaktura


Här hittar du en specifikation med en förklaring på enbart en elfaktura och en el- och nätfaktura från oss.

Din beräknade förbrukning – mätaren läses av minst en gång per år

Elpriset – ditt avtal på vad elen du använder kostar per kilowattimme

Nätpriset – kostnaden för att transportera elen hem till dig

Skatter, elcertifikat och myndighetsavgifter – energiskatt, kostnader för att bygga ut el från miljövänliga källor samt kostnader för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap är kostnader som betalas av alla som förbrukar el

Energiskatt – kan skilja sig inom Sverige, medan avgiften för elcertifikat varierar mellan elhandelsbolagen. Momsen är densamma i hela Sverige.


Betalningssätt

Oavsett om du är nätkund eller el- och nätkund finns många betalningssätt som förenklar inbetalningen. Vi erbjuder bland annat e-faktura, månadsbetalning och autogiro – du väljer vad du föredrar.