El- och nätfaktura – specifikation


A. Datum för när ditt avtal går ut

B. Beräknad årskostnad

C. Beräknad årsförbrukning i kWh

D. Här ser Du även nätavgifterna samt mätarställning

E. Antal förbrukade kWh under perioden 030901-030930

F. Förbrukningen per datum. I exemplet visas den 31 augusti, mätarställningen 54533.
    Rapportera din mätarställning via telefon eller via webben

G. Elcertifikat – den avgift som ska stimulera produktionen av förnybar energi


Elfaktura – specifikation
Så här ser en specifikation på en elfaktura ut.