Elfaktura – specifikation


A. Datum för när ditt avtal går ut

B. Beräknad årskostnad

C. Beräknad årsförbrukning i kWh

D. Antal förbrukade kWh under perioden 030901-030930

E. Förbrukningen är beräknad per datum. I exemplet visas den 30 september, mätarställningen
    31687. Rapportera din mätarställning via telefon eller via webben

G. Elcertifikat – den avgift som ska stimulera produktionen av förnybar energi. 


El- och nätfaktura – specifikation
Så här ser en specifikation på en el och nätfaktura ut.