Ersättning vid elavbrott


Du behöver vanligtvis inte ansöka om avbrottsersättning själv. Den ska automatiskt betalas ut senast sex månader från den månad nätföretaget fick kännedom om avbrottet. Om ersättningen inte betalas ut måste du kräva ersättning senast inom två år från avbrottet. Det gör du genom att ladda ner en ansökningsblankett och skicka den till: Alvesta Elnät AB, Ansökan om ersättningskrav, 342 80 Alvesta. Du kan också faxa in din ansökan via 0472-123 93. Du är givetvis även varmt välkommen in till vårt kontor på Blädingevägen 22 i Alvesta för att lämna din ansökan till oss. Här hittar du de olika ersättningsnivåerna.

Vad säger lagen?
Den 1 januari 2006 trädde nya regler om leveranssäkra elnät i kraft. De nya reglerna i ellagen stärker hushållens och företagens rätt till en rimlig kompensation för de svårigheter som uppstår vid elavbrott. Reglerna ska även driva på investeringar för att förbättra elnäten. Ladda ner LSEN.PDF

Vad gör jag om jag känner mig felaktigt behandlad?
Vi vill att du som kund ska vara nöjd med oss. Därför är din åsikt viktig för oss. Har du synpunkter på vår hantering av ditt ärende, ber vi dig ta kontakt med oss. Vill du läsa mer om dina rättigheter som kund, kan du göra det här