Felanmälan


El och värme
Om ditt ärende gäller akuta fel ska du genast felanmäla detta till oss. Exempel på akuta fel är ström- eller leveransavbrott, avgrävda ledningar, påkörda kabelskåp eller elstolpar, och träd som fallit ned på ledningar. Ring Alvesta Energi på 0472-151 51. Om ditt ärende inte är akut, ring kundtjänst på 0472-15038.

Konsumenträtt
Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos oss. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om något inte fungera som det ska. Kontakta i första hand vår kundtjänst via e-post eller på telefon 0472-150 38.  Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i Ellagen kapitel 11. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument.

Prövning av ärendet - om du fortfarande inte är nöjd
Om du inte är nöjd med det svar som kundtjänst har lämnat kan du skriftligen kontakta oss på Alvesta Elnät, så prövar vi ditt ärende. Kontakta oss via e-post eller via post: Alvesta Elnät AB, Blädingevägen 22, 342 80 Alvesta. 

Här kan du läsa om vad som gäller vid avbrottsersättning och skadestånd.

 

Externa rådgivare och myndigheter

Allmänna reklamationsnämnden  – om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som opartiskt och utan avgift för parterna prövar konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara eller tjänst. Mer information finner du på www.arn.se.


Energimarknadsinspektionen – energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över energimarknaderna. Du kan vända dig till Ei för prövning av villkor och priser för anslutning till det koncessionspliktiga elnätet. Du kan även kontakta Ei om du har synpunkter och klagamål gällande elnätspriser, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet. Ei reglerar även den intäktsram som elnätsföretagen få ha. Läs mer på www.ei.se


Konsumenternas energimarknadsbyrå – konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden. Läs mer på www.energimarknadsbyran.se

Oberoende användarrådgivning – du kan få oberoende rådgivning om energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler hos din kommun. Du hittar din energirådgivare på www.energimyndigheten.se