Mer spartips från Energimyndigheten


Belysning
Belysningen i en genomsnittlig villa drar ungefär 1.350 kWh per år. Det är 20 % av det totala behovet av hushållsel för en familj med två vuxna och två barn. Du kan spara cirka 500 kWh genom att byta ut tio av de glödlampor som lyser under längst tid mot lågenergilampor eller kompaktlysrör.

Kompaktlysrör är bäst
Kompaktlysrör med stift är det bästa alternativet eftersom driftdonet sitter i armaturen och inte kasseras när lampan uppnått sin livslängd. Lågenergilampan har inbyggt driftdon och hela lampan måste kasseras även om driftdonet har längre livslängd. Trots detta är lågenergilampan ett bättre val än glödlampan. Idag finns lågenergilampor med samma form som glödlampor.

Lägre energianvändning och längre livslängd
Lågenergilampor och kompaktlysrör har 80 % lägre energianvändning och cirka tio gånger längre livslängd än vanliga glödlampor. En 9 W lågenergilampa motsvarar till exempel en 40 W vanlig glödlampa och en 11 W lågenergilampa motsvarar en 60 W glödlampa.

Tips!
Släck lampor i rum där ingen är
- Utnyttja ljussensorer, rörelsevakter och timer för både inne- och utebelysning
- Byt till lågenergilampor. 1 kWh el räcker till att få en lågenergilampa att lysa i 111 timmar medan en glödlampa bara lyser i 25 timmar
- Om du ändå ska byta armaturer så välj lysrörsvarianter om det passar
- Även släckta lampor kan dra ström! Transformatorn, den lilla lådan som sitter på själva stickproppen, till s.k. halogenlampor drar faktiskt ström även när de är
  släckta. Dra ut kontakten eller koppla lampan till vägguttaget via ett grenuttag med strömbrytare

 

Fönster
Fönsterna på de energisnåla husen i Lindås har ett U-värde på 0,85 W/m2 K. I en genomsnittsvilla på 150 kvadratmeter går det åt cirka 16.000 kWh per år i uppvärmning. Med vanliga tvåglasfönster släpps en tredjedel av värmen ut genom fönstren.

U-värde mått på värmeförlust
Värmeförlusten anges i U-värde. Fönstrets U-värde är ett mått på hur bra kombinationen av glas/konstruktion av karm och båge isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret. När du bygger nytt bör du välja ett fönster med 1,0 i U-värde och när du bygger om, ett med högst 1,3 i U-värde. 

Energieffektiva fönster har två eller tre glas hopsatta i en isolerruta. Mellanrummet i isolerrutan är hermetiskt tillslutet och ofta fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusten. Fönstret släpper in solvärmen men rumsvärmen får svårare att tränga ut. Karmar och bågar är konstruerade för att minimera värmeförlusterna.

Dagsljus och solvärme viktigt
Att fönstren släpper igenom dagsljus (dagsljustransmittans) och solvärme (solenergitransmittans) är också viktigt. Därför bör minst 63 % av dagsljuset och 52 % av den inkommande solenergin släppas in. Fråga din försäljare om fönstrets U-värde och transmittansvärden!

Att byta ut friska fönster mot nya energieffektiva som enda åtgärd är sällan ekonomiskt riktigt. Men om du exempelvis ska göra något åt husets värmesystem eller fasad kan en investeringen bli mer lönsam om du samtidigt byter fönster. Är fönstrena dåliga och behöver bytas ut? Välj energieffektiva!

Tips!
Byte av fönster kan ge skattereduktion. Eftersom husets värmebehov minskar med energieffektiva fönster kan du välja en mindre panna eller installera färre
  element. Energieffektiva fönster sparar alltså pengar på flera sätt samtidigt som inomhuskomforten förbättras betydligt
- Sedan ett år tillbaka går det att ansöka om skattereduktion när man byter gamla fönster mot nya med ett U-värde på högst 1,2 W/m2,K. I Energimyndighetens
  fönsterbroschyr hittar du tillverkarna av energieffektiva fönster och via länken "Skattereduktion" på www.energimyndigheten.se kan du läsa mer om vad som
  krävs för att få skattereduktion

Vatten
I en familj på fyra personer går cirka 3.500 - 6.500 kWh energi per år till varmvatten. Äldre varmvattenberedare är ofta dåligt isolerade och i vissa fall kan så mycket som 1.200 kWh/år gå förlorade.

Välisolerad och "lagom" stor
En ny varmvattenberedare bör uppfylla flera viktiga krav. Först och främst ska den vara anpassad för hushållets behov. I de flesta fall räcker en förrådsberedare som rymmer 200 liter för en familj. Varmvattenberedaren ska vara välisolerad eftersom det då blir små värmeförluster. Värmeförlusterna bör inte överstiga 40-50 watt. Varmvattenberedaren ska också kunna kopplas till andra energikällor, som solfångare eller till den befintliga värmepannan.

Minst 60°C temperatur
Temperaturen på vattnet i beredaren ska vara minst 60°C för att minimera risken för skadliga legionellabakterier. Legionellabakterien finns naturligt i dricksvatten och förökar sig i temperaturer på 30-40°C och den dör vid 60°C. Bakterien är ofarlig att dricka men kan orsaka lunginflammation om den andas in genom till exempel vattenångor i duschen.

Genom att installera snålspolande armatur kan du minska åtgången av varmvatten utan att komforten blir sämre. På det sättet kan du sänka energianvändningen av varmvatten avsevärt.

Tips!
Duscha snabbt och effektivt istället för att bada
- Byt packningar i droppande kranar
- Byt till snålspolande duschmunstycke
- Byt till energieffektiva kranar
- Använd sköljbalja när du diskar för hand
- Strunta i förtvätten och använd sparprogrammet
- Diskmaskinen använder bara varmvatten i vissa programavsnitt. Därför blir det oftast energieffektivare att ansluta diskmaskinen till kallvattnet då värmer
  nämligen diskmaskinen själv upp det vatten som ska vara varmt.

Ventilation
I en villa på 125 kvm i mellansverige går det åt ungefär 6.500 kWh per år för att värma upp ventilationsluft. Genom att installera ett system som återvinner värmen från ventilationsluften (FTX-system) kan du minska energiåtgången med 3.000-3.500 kWh om året. Det finns flera olika typer av ventilation. Hus byggda före 1970-talet är ofta otäta och ventilationen sköts genom självdrag, dvs luft går ut och in genom de otätheter som finns. Ofta är luftomsättningen dålig, särskilt på sommaren då temperaturskillnaderna ute och inne inte finns som drivkraft för luftomsättningen, och energiförlusten är stor. Under 1970-talet byggdes villorna tätare för att spara energi. Men i många fall gjordes inget åt ventilationen och som en följd av detta finns det idag många villor med dåligt inomhusklimat, fukt- och mögelproblem. Hus som är byggda i början på 80-talet och framåt har ofta ett mekaniskt frånluftsystem eller till- och frånluftsystem.

 

Vitvaror och hemelektronik
I ett hushåll på fyra personer går cirka 6.100 kWh till hushållsel. Ett nytt kylskåp drar ca 500 kWh mindre per år jämfört mot ditt gamla kylskåp. Du får hjälp med att välja det energisnålaste alternativet genom den EU-märkning som numera gäller alla vitvaror. Idag ska alla vitvaror vara EU-märkta ur effektivitetssynpunkt. Märkningen görs från A++, som är den mest energieffektiva, till G, som är den minst energieffektiva produkten. Läs mer om energimärkning på Konsumentverkets webbplats via länken till höger. Av märkningen ser du vilken klass vitvaran finns inom (A-G), hur hög energianvändningen är per år, volym och bullernivå.

I Konsumentverkets marknadsöversikt av kylar, frysar, tvättmaskiner och torktumlare finns uppgifter om energieffektivitet, årlig energianvändning, bullernivå och cirkapriser på produkterna.

Tips!
- Stäng av både TV:n och datorn med strömbrytaren och dra ur batteriladdaren när den inte används. Alla apparater i hemmet som inte är avstängda med
  strömbrytaren stjäl energi när de står i stand by-läge
- Fråga efter energiförbrukningen när du köper ny TV. En 32" LCD- eller plasma-TV drar inte så mycket mer än en vanlig TV i motsvarande storlek, men ofta
  kostar man på sig en lite större TV när man ändå ska köpa en ny. En 40" kan dra så mycket som 300 W
- Frosta av frysen med jämna mellanrum. Är den isbelagd stiger temperaturen. Det är också bra att rengöra baksidan av kylen och frysen regelbundet
- Ställ in rätt temperatur i både kyl och frys. I kylen rekommenderas +5° och i frysen -18° C
- Varje extra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 %
- Tina mat i kylskåpet
- Se till att dörrar och lock på kylen/frysen sluter tätt ordentligt. Kolla alltså att gummilisterna är hela med jämna mellanrum och byt när de går sönder
- Sätt på ett lock på kastrullen när du ska koka
- Använd kastruller och stekpannor med plana bottnar och som passar till plattans storlek
- Koka upp pasta- eller potatisvattnet i vattenkokaren och häll över det i kastrullen innan du sätter den på plattan
- Små mängder vatten och matportioner kan du värma i mikron
- När du köper nya vitvaror, välj energimärkta med A och vid köp av kyl och frys A+ och A++
- Fyll alltid diskmaskinen och koppla ifrån torkfunktionen om det är möjligt
- Fyll alltid tvättmaskinen innan du kör den
- Lufttorka tvätten, gärna utomhus, istället för att använda torkskåp eller torktumlare
- Centrifugering minskar torkbehovet


Energimärkning
Ska du köpa en ny kyl, spis, eller tvättmaskin? Då hjälper energimärkningen dig att välja. Det är lag på att alla vitvaror i butikerna ska vara energimärkta. Tillverkarna ansvarar för att informationen är korrekt. De flesta modellerna som säljs idag är i energiklass A. Du kan spara 400 kronor per år på att byta din gamla kyl och frys.

Mycket mer än energi
Hur energismart en modell är visas på en skala från A till G och med pilar från grönt till rött. För kylar och frysar finns även energiklasserna A+ och A++, där A++ förbrukar minst energi. Andra viktiga egenskaper som buller och volymen, eller hur bra maskinerna tvättar, torkar eller diskar visas också på en skala från A till G, där A är bäst.

Obligatorisk
Som konsument har du rätt att få veta energiförbrukningen innan du handlar. Butikschefen ska se till att alla apparater är märkta och tillverkaren ansvarar för att informationen är riktig. Märkningen finns i alla EU-länder. Energimyndigheten övervakar att reglerna följs.

Hushållsapparater som ska vara märkta:
Kylskåp, kyl- svalskåp, kyl- frysskåp, frysskåp och frysboxar
Separat ugnar och ugnsdelen på spisar
Diskmaskiner
Tvättmaskiner
Torktumlare
Kombinerade tvättmaskiner och torktumlare

Dessutom omfattas lampor och luftkonditioneringsapparater, däribland vissa värmepumpar, av kravet på energimärkning.