Om du ska gräva


Om du planerar att gräva kan du komma i kontakt med våra ledningar. Det är viktigt att du tar reda på vart ledningarna ligger innan du påbörjar arbetet med att gräva. På ledningskollen.se får du gratis hjälp med vart våra ledningarna finns. 

Om du vet eller misstänker att du har skadat våra ledningar bör du ta kontakt med oss på telefon 0472-151 51.