Om du ska gräva


Om du planerar att gräva och därigenom komma i kontakt med våra ledningar ska du alltid kontakta oss på Alvesta Energi innan du påbörjar arbetet. Här kan du begära gratis ledningsvisning för att få koll på våra ledningar. Tänk på att du måste göra din begäran minst fem dagar innan du påbörjar arbetet. Vi utför ledningsanvisningar endast i närvaro av beställaren på det tilltänkta arbetet. På ledningskollen.se kan du gratis få hjälp med att få reda på var ledningar finns. 

Om du vet eller misstänker att du har skadat våra ledningar bör du ta kontakt med oss på telefon 0472 151 51.