Publicerad: 29 mars 2019

Alvesta Energi justerar fjärrvärmepriset fr.o.m. 1 juli 2019

Alvesta Energi eftersträvar en jämn och förutsägbar prissättning baserad på normala förhållanden beträffande drift, temperatur och bränslepriser. Därför görs eventuella justerar av energipriset den 1 juli varje år och fastställs för 12 månader i taget både för den fasta och den rörliga delen.

Alvesta Energi har sedan 2013 haft en oförändrad prisnivå men behöva göra  prisjusteringar till nedanstående nivåer fr.o.m. den 1 juli 2019 beroende på bland annat ökade biobränslepriser samt andra generella kostnadsökningar.

Villakunder:

Fast del. 1 571,00 Kr/år inkl. moms rörligt energipris: 84,4 öre/KWh inkl. moms

Detta sammantaget gör en kostnadsökning på 537,00 kr inkl. moms /år (ca 45.00 kr/månad) för en villakund med 20 000 KWh i årsförbrukning.

Näringsverksamhet/ Flerbostadshus

Exempel 193 MWh/år: Fast del 5 250,00:-/år rörligt energipris: 633,00 Kr/MWh exkl. moms

Detta sammantaget gör en kostnadsökning på 3772,00 exkl. moms /år för en Näringsverksamhet/ Flerbostadshus med 193 MWh i årsförbrukning.

En prislista kommer att presenteras inom kort på alvestaenergi.se