Publicerad: 12 oktober 2016

Ombyggnad av elnätet i Forsa-Vret

Alvesta Elnät AB genomför under hösten och vintern ett stort ombyggnadsarbete av elnätet i området Forsa-Vret. Luftledningar ersätts med nergrävd kabel och nya transformatorer sätts på plats. Detta görs för att öka leveranssäkerheten och skapa ett nytt och modernt elnät. Samtidigt med detta läggs rör ner för fiber (bredband) i samarbete med Wexnet AB.