Publicerad: 06 september 2022 | Akut driftstörning Fjärrvärme

Har ni fått två fakturor från oss som avser augusti?

Gäller bara privatpersoner med fjärrvärme

Under augusti månad har Alvesta Energi debiterat samtliga fjärrvärmekunder för en retroaktiv höjning av den fasta fjärrvärmeavgiften. På vissa fakturor blev ingen moms debiterad för den retroaktiva höjningen och fakturan krediterades då för att ersättas med en ny, korrekt faktura. Tyvärr har inte kreditnotan nått ut till privatpersoner, vilket har lett till att man har fått två fakturor med olika belopp men ingen kreditering på posten eller det ställe som man har valt att få sin faktura till. Den första, lägre fakturan är alltså felaktig och ska inte betalas. Hos Alvesta Energi är den makulerad, vilket innebär att den har blockats bort.