Publicerad: 15 maj 2017 | Planerad drifstörning Elnät

Planerad Driftstörning på elnätet, i delar av Lekaryd.

Den 15 Maj kl:10,30-12,00

Elavbrott i delar av Lekaryd. Pga. förstärkningar av elnätet. Spänningssättning och bortkoppling av elnätet kan ske utan föregående meddelande under avbrottstiden.