Nätpriser Alvesta Elnät

Säkringsabonnemang

Abonnemang för alla ändamål.


Priserna gäller fr o m 2017-01-01

Huvudsäkring Nätpris kr/år inkl moms
16 A lgh 1 666
16 A 2 595
20 A 3 982
25 A 5 260
35 A 8 297
50 A 12 269
63 A 16 883
80 A 22 749
100 A 29 999
125 A 37 498
160 A 47 121
200 A 58 452
250 A 71 672


Överföringsavgift/pris, exkl moms: 16,4 öre/kWh (20,5 öre/kWh inkl moms)

I abonnemangsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

Nätövervakningsavgift på 3,75 kr (inkl moms) som går till Energimyndigheten

Elsäkerhetsavgift på 9,50 kr (inkl moms) som går till Elsäkerhetsverket

Elberedskapsavgift på 56,25 kr (inkl moms) som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet

Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning.

 •  

 • Effektabonnemang

  Priserna gäller fr o m 2017-01-01 
  Högspänning (N10)  
  Fast avgift 2940,91 kr/månad
  Effektavgift 63,25 kr/kW, månad
  Reaktiv avgift 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärde som överstiger 50% av aktiv effekt
  Energiavgifter för överförd energi: 4,0 öre/kWh
  Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 600 kr/år, Elberedskapsavgift 2 477 kr/år och Elsäkerhetsavgift 750 kr år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%. 
   
  Lågspänning (N04)  
  Fast avgift 1 203,91 kr/månad
  Effektavgift 78,50 kr/kW, månad
  Reaktiv avgift 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt
  Energiavgifter för överförd energi: 5,6 öre/kWh

  Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 3 kr/år, Elberedskapsavgift 45 kr/ år och Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%.