Konsumenträtt


Vi vill att du som kund ska vara nöjd med oss. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om något inte fungera som det ska. Kontakta i första hand vår kundtjänst via e-post eller på telefon 0472-150 38. 

 

Lagar och juridik
Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i Ellagen kapitel 11. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument.

1 januari 2006 trädde nya regler om leveranssäkra elnät i kraft. Reglerna stärker hushållens och företagens rätt till rimlig kompensation för de svårigheter som uppstår vid elavbrott. Reglerna ska även driva på investeringar för att förbättra elnäten. Här kan du läsa mer.