Elnätspriser

Nedan beskriver vi aktuella priser för våra två typer av nätabonnemang – säkringsabonnemang och effektabonnemang, samt våra avgifter för nyanslutning. Du hittar information om vilket abonnemang du har på din faktura.

Förutom priser för elnätet som hanteras av Alvesta Energi, har du också en kostnad för elen du förbrukar. Den hanteras av den elhandlare du tecknat elhandelsavtal med.

Tre kor i en sommarhage tittar ut över stenmur.

Säkringsabonnemang

Säkringsabonnemang baseras på vilken storlek du har på huvudsäkringen i din bostad/fastighet. Du hittar information om säkringsstorlek på din faktura som finns tillgänglig på Mina sidor.

Säkringsabonnemanget består av:

 • En fast del som baseras på vilken storlek på huvudsäkring du har.
 • En rörlig överföringasvgift som baseras på hur mycket el du konsumerar.
 • Energiskatt som också baseras på hur mycket el du konsumerar.
 • Ett antal myndighetsavgifter.

Fast avgift säkringsabonnemang

Huvudsäkring Inkl. moms 2023 Inkl. moms 2024
Huvudsäkring 16A lgh Inkl. moms 2023 1 957 kr/år Inkl. moms 2024 2 153 kr/år
Huvudsäkring 16A Inkl. moms 2023 3 093 kr/år Inkl. moms 2024 3 402 kr/år
Huvudsäkring 20A Inkl. moms 2023 4 747 kr/år Inkl. moms 2024 5 222 kr/år
Huvudsäkring 25A Inkl. moms 2023 6 279 kr/år Inkl. moms 2024 6 897 kr/år
Huvudsäkring 35A Inkl. moms 2023 9 890 kr/år Inkl. moms 2024 10 879 kr/år
Huvudsäkring 50A Inkl. moms 2023 14 624 kr/år Inkl. moms 2024 16 086 kr/år
Huvudsäkring 63A Inkl. moms 2023 20 125 kr/år Inkl. moms 2024 22 138 kr/år
Huvudsäkring 80A Inkl. moms 2023 27 115 kr/år Inkl. moms 2024 29 827 kr/år
Huvudsäkring 100A Inkl. moms 2023 35 759 kr/år Inkl. moms 2024 39 335 kr/år
Huvudsäkring 125A Inkl. moms 2023 44 697 kr/år Inkl. moms 2024 49 167 kr/år
Huvudsäkring 160A (inga nyanslutningar) Inkl. moms 2023 56 167 kr/år Inkl. moms 2024 61 784 kr/år
Huvudsäkring 200A (inga nyanslutningar) Inkl. moms 2023 69 674 kr/år Inkl. moms 2024 76 641 kr/år
Huvudsäkring 250A (inga nyanslutningar) Inkl. moms 2023 85 431 kr/år Inkl. moms 2024 93 974 kr/år

Överföringsavgift säkringsabonnemang

Överföringsavgift 2024: 36,3 öre/kWh inkl. moms (29,04 öre/kWh exkl. moms).

Energiskatt säkringsabonnemang

 • Energiskatt 2023: 49 öre/kWh inkl. moms (39,20 öre/kWh exkl. moms)
 • Energiskatt 2024: 53,50 öre/kWh inkl. moms (42,80 öre/kWh exkl. moms)

Myndighetsavgifter säkringsabonnemang

 • Nätövervakningsavgift på 4,35 kr (5,44 kr inkl. moms) som går till Energimyndigheten
 • Elsäkerhetsavgift på 11,10 kr (13,88 kr inkl. moms) som går till Elsäkerhetsverket
 • Elberedskapsavgift på 39,20 kr (49,00 kr inkl. moms) som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet

Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning.

Effektabonnemang

Effektabonnemang baseras på vilken typ av nätspänning din bostad/fastighet är uppkopplad till, samt hur stor effekt du belastar nätet med. Du hittar information om vilken typ av effektabonnemang du har på din faktura som finns tillgänglig på Mina sidor.

Effektabonnemanget består av:

 • En fast del som baseras på vilken typ av nätspänning din bostad/fastighet är uppkopplad till.
 • En effektavgift som baseras på hur många kWh du konsumerat under timmen med högst effektuttag under månaden.
 • En reaktiv avgift som baseras på hur hög effekt du belastar elnätet med som överstiger ett definierat gränsvärde.
 • Energiskatt som också baseras på hur mycket el du konsumerar.
 • Ett antal myndighetsavgifter.

Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning.

Avgifter effektabonnemang för lågspänning N04

Avgiftstyp Nätpriser 2023 exkl. moms Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms
Avgiftstyp Fast avgift Nätpriser 2023 exkl. moms 1 361,62 kr/mån Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 1 497,78 kr/mån
Avgiftstyp Effektavgift Nätpriser 2023 exkl. moms 88,78 kr/kW/mån Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 97,66 kr/kW/mån
Avgiftstyp Reaktiv avgift Nätpriser 2023 exkl. moms 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt
Avgiftstyp Energiavgifter för överförd energi Nätpriser 2023 exkl. moms 11,20 öre/kWh Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 11,54 öre/kWh

Priserna gäller inklusive myndighetsavgifterna: nätövervakningsavgift 4,35 kr/år, elberedskapsavgift 39,20 kr/år och elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år. 25% moms tillkommer på samtliga priser.

Tillkommande avgifter som också faktureras av elnätsbolagen är: Energiskatt 2023: 39,20 öre/kWh (49 öre/kWh inkl. moms) Energiskatt 2024: 42,80öre/kWh (53,50 öre/kWh inkl. moms)

Avgifter effektabonnemang för högspänning N10

Avgiftstyp Nätpriser 2023 exkl. moms Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms
Avgiftstyp Fast avgift Nätpriser 2023 exkl. moms 3 326,15 kr/mån Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 3 658,77kr/mån
Avgiftstyp Effektavgift Nätpriser 2023 exkl. moms 71,54 kr/kW/mån Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 78,69 kr/kW/mån
Avgiftstyp Reaktiv avgift Nätpriser 2023 exkl. moms 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt
Avgiftstyp Energiavgifter för överförd energi Nätpriser 2023 exkl. moms 8,0 öre/kWh Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 8,24 öre/kWh

Priserna gäller inklusive myndighetsavgifterna: nätövervakningsavgift 870 kr/år, eberedskapsavgift 2 129 kr/år, elsäkerhetsavgift 905 kr/år. 25% moms tillkommer på samtliga priser.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgift är den engångsavgift som tas ut när du som kund vill nyansluta en anläggning till elnätet, eller göra förändringar i befintlig anläggning.

Anslutningsavgiften baseras på vilken nätspänning du ska ansluta till samt säkringsstorlek i anläggningen.

arrow_forward Energimarknadsinspektionens regler för anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter lågspänning

Priserna anges inkl. moms.

Säkringsstorlek Ampere (A) 16-25 A 35 A – större
Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 1: 0-199 meter 16-25 A 44 375 kr 35 A – större Kontakta oss
Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 2: 200-599 meter 16-25 A 44 375 kr + 381 kr/meter 35 A – större Kontakta oss
Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 3: 600-1 199 meter 16-25 A 44 375 kr + 908 kr/meter 35 A – större Kontakta oss
Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 4: 1 200-1 800 meter 16-25 A 44 375 kr + 526 kr/meter 35 A – större Kontakta oss
Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 5: Över 1 800 meter 16-25 A Kontakta oss 35 A – större Kontakta oss

Anslutningsavgifter högspänning

Gäller för nyanslutningsavgift och utökning av abonnemang. Den rörliga avgiften beräknas på abonnerad effekt. Vid nyanslutning lämnas offert. Vid utökning av befintlig anläggning tillkommer eventuella kostnader för ändring av kabel, mätning med mera.

Priserna anges exkl. moms.

Typ av anslutning Fast avgift Rörlig avgift
Typ av anslutning Nyanslutning Fast avgift Kontakta oss Rörlig avgift
Typ av anslutning Utökning befintlig anläggning Fast avgift Kontakta oss Rörlig avgift 230 kr/kW