Fjärrvärmepriser

Kostnaden för fjärrvärme baseras på en fast årsavgift, en rörlig energiavgift samt en anslutningsavgift när du ansluter till vårt fjärrvärmenät första gången. Det är den rörliga energiavgiften du kan påverka om du vill minska dina uppvärmningskostnader.

Hjullastare kör flis för värmeproduktion.

Priser och fakturering

Vi strävar efter att ge dig en jämn och förutsägbar prissättning, baserad på normala drift- och temperaturförhållanden, samt priserna för bränsle. Därför görs eventuella justeringar av energipriset en gång per år. Den fasta avgiften regleras på samma sätt.

Din faktura för fjärrvärme skickas ut en gång i månaden och baseras på månadsvis avlästa mätvärden för den värmeenergi vi levererat. Under Mina sidor kan du läsa av din energiförbrukning.

arrow_forward Besök Mina sidor

Prislista för dig som bor i villa (småhus)

Pris inkl. moms från och med 2024-01-01. Prislistan gäller tillsvidare.

Fast årsavgift Rörlig energiavgift Anslutningsavgift från
Fast årsavgift 2 340 kr Rörlig energiavgift 106,25 öre/kWh Anslutningsavgift från Anslutningsavgiften beror på hur mycket material som används och hur mycket grävning som krävs för att skapa en fjärrvärmeanslutning till din fastighet. Kontakta oss för offert.

Prislista för företag (flerbostadshus, industrier och lokaler)

Pris exkl. moms från och med 2024-01-01. Prislistan gäller tillsvidare.

Förbrukning MWh/år Fast årsavgift Rörlig energiavgift Anslutningsavgift
Förbrukning MWh/år < 30 Fast årsavgift 1 872 kr Rörlig energiavgift 850 kr/MWh Anslutningsavgift Offereras på begäran
Förbrukning MWh/år 30–100 Fast årsavgift 4 986 kr Rörlig energiavgift 850 kr/MWh Anslutningsavgift Offereras på begäran
Förbrukning MWh/år 101–200 Fast årsavgift 9 974 kr Rörlig energiavgift 850 kr/MWh Anslutningsavgift Offereras på begäran
Förbrukning MWh/år 200–500 Fast årsavgift 19 949 kr Rörlig energiavgift 850 kr/MWh Anslutningsavgift Offereras på begäran
Förbrukning MWh/år 500–1 000 Fast årsavgift 34 913 kr Rörlig energiavgift 850 kr/MWh Anslutningsavgift Offereras på begäran
Förbrukning MWh/år > 1 000 Fast årsavgift 54 960 kr Rörlig energiavgift 850 kr/MWh Anslutningsavgift Offereras på begäran

Normalt flöde för en fungerande fjärrvärmeanläggning är 20 m3 per MWh. I det fall årsmedeltalet för flödet, perioden juli- juni hamnar över 30 m3 per MWh debiteras en flödesavgift på överskjutande volym. Kostnaden per m3 är 4 kr*.

*Exempel. Årsanvändning 200 MWh. Flöde per MWh är 40 m3/MWh. Flödesavgiften blir då (40m3 – 30 m3) x 4 kr per m3 x 200 = 8 000 kr.

Prisjämförelser småhus

Priser inkl. moms

Årlig förbrukning Totalkostnad/år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
Årlig förbrukning 15 000 kWh Totalkostnad/år 18 278 kr Varav under året fast del 2 340 kr Varav under året rörlig del 15 938 kr
Årlig förbrukning 20 000 kWh Totalkostnad/år 23 590 kr Varav under året fast del 2 340 kr Varav under året rörlig del 21 250 kr
Årlig förbrukning 30 000 kWh Totalkostnad/år 34 215 kr Varav under året fast del 2 340 kr Varav under året rörlig del 31 875 kr
Årlig förbrukning 40 000 kWh Totalkostnad/år 44 840 kr Varav under året fast del 2 340 kr Varav under året rörlig del 42 500 kr

Prisjämförelse flerbostadshus och industrier

Priser exkl. moms

Årlig förbrukning Totalkostnad/år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
Årlig förbrukning 80 MWh Totalkostnad/år 72 986 kr Varav under året fast del 4 986 kr Varav under året rörlig del 68 000 kr
Årlig förbrukning 193 MWh Totalkostnad/år 174 024 kr Varav under året fast del 9 974 kr Varav under året rörlig del 164 050 kr
Årlig förbrukning 500 MWh Totalkostnad/år 444 949 kr Varav under året fast del 19 949 kr Varav under året rörlig del 425 000 kr
Årlig förbrukning 1 000 MWh Totalkostnad/år 884 313 kr Varav under året fast del 34 313 kr Varav under året rörlig del 850 000 kr

Prisjämförelse lokaler

Priser exkl. moms

Årlig förbrukning Totalkostnad/år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
Årlig förbrukning 80 MWh Totalkostnad/år 72 986 kr Varav under året fast del 4 986 kr Varav under året rörlig del 68 000 kr
Årlig förbrukning 193 MWh Totalkostnad/år 174 024 kr Varav under året fast del 9 974 kr Varav under året rörlig del 164 050 kr
Årlig förbrukning 500 MWh Totalkostnad/år 444 949 kr Varav under året fast del 19 949 kr Varav under året rörlig del 425 000 kr
Årlig förbrukning 1 000 MWh Totalkostnad/år 884 313 kr Varav under året fast del 34 313 kr Varav under året rörlig del 850 000 kr

Vanliga frågor

Här har vi samlat några tips på hur du kan energieffektivisera ditt hem:

 • Anpassa inomhustemperaturen. Ofta kan du sänka temperaturen någon grad utan att för den sakens skull behöva frysa. Om du åker bort en längre tid kan du sänka värmen till cirka 15 grader inne.
 • Sänk temperaturen i rum som du sällan är i och stäng dörren mot de kalla utrymmena.
 • Vädra med snabbt tvärdrag. Kom ihåg att alltid stänga av elementet under fönstret när du vädrar. När du vädrat klart väntar du en halvtimme innan du sätter på elementen igen.
 • Ställ inte möbler för nära elementen eftersom värmen har svårt att nå resten av rummet då.
 • Täta dragiga fönster och ytterdörrar.
 • Dra för gardinerna eller dra ner persiennerna på nätterna så behåller du värme i rummet – värme som annars försvinner ut genom fönstren.
 • Byt ut termostater som är trasiga eller 10-15 år gamla.
 • Isolera vinden. Cirka 15 procent av husets värmekostnad försvinner genom taket. Genom att isolera upp till ungefär 50 cm kan man spara pengar på både kort och lång sikt. Om du gör en fasadrenovering ska du naturligtvis passa på att isolera även väggarna.

Fler spartips hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Fjärrvärmeanslutning ger dig som kund rätt till skattereduktion för ROT-arbeten, om du uppfyller vissa villkor. Det innebär att du som privatperson kan dra av 30% av arbetskostnaden (inklusive moms), dock högst 50 000 kronor per person och år.

Villkoren för skattereduktion för ROT-arbeten är:

 • Att beställaren av fjärrvärmeanlutningen måste vara ägare till huset
 • Att fastigheten skall vara ett småhus äldre än 5 år
 • Att ROT-arbetet skall vara hänförligt till sökandens hushåll
 • Att sökanden skall vara minst 18 år vid beskattningsårets utgång

För mer information om ROT-avdrag, besök Skatteverkets webbplats.