Teckna fjärrvärmeavtal

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar för att kunna värma upp din bostad med hjälp av fjärrvärme. Här nedan går vi igenom de alternativ som finns när du vill ansluta din bostad till fjärrvärmenätet.

Installatör arbetar med fjärrvärmeledning.

Ska du flytta in i en bostad där det redan finns en fjärrvärmeanläggning?

Då ska du teckna ett fjärrvärmeavtal innan du flyttar in! Vi rekommenderar att du läser av mätaren vid tillträde till fastigheten och rapporterar det till oss.

arrow_forward Kontakta vår kundservice och teckna avtal

Vill du installera fjärrvärme i ett område som ingår i vårt fjärrvärmenät?

Då ser processen för att ansluta din bostad till fjärrvärmenätet ut såhär:

 1. Intresseanmälan
  När du skickat in din intresseanmälan till oss kontrollerar vi att din bostad ligger inom vårt fjärrvärmenät.
 2. Förbered fastigheten
  Om allt ser bra ut behöver du förbereda dig för installation. Kontakta en VVS-installatör för hjälp och prisinformation rörande fjärrvärmeväxlaren och övriga ombyggnader. Du kan behöva installera ett vattenburet system.
 3. Gör en föranmälan
  Innan installationsprocessen kan fortsätta måste en föranmälan med bilagor lämnas in. Den installatör du anlitar för arbetet fyller i föranmälan och skickar den till oss. Glöm inte att spara en kopia av din anmälan då denna ska användas senare när ni ska färdiganmäla installationen (se steg 6). Läs mer om hur föranmälan går till.
 4. Godkänna och signera kundavtal för leverans av fjärrvärme
  När föranmälan är godkänd kan ett avtal för leverans av fjärrvärme upprättas. Här hittar du anslutningskostnaderna samt information om pris, leveransvillkor och preliminär leveranstid. Tänk på att det kan finnas möjlighet för dig att utnyttja ROT-avdrag. Tänk även på att anslutningsperioden i normalfallet är från 1 april till 31 oktober med avbrott för semester som i normalfallet infaller under vecka 28–31.
 5. Inkoppling av fastigheten
  När leveransavtalet är undertecknat görs en gemensam uppdatering av leveranstiden för fjärrvärmeledningen och en tidsplan för arbetet upprättas. Glöm inte att meddela VVS-installatören att du skrivit kundavtal för leverans av fjärrvärme.
 6. Efter utförd installation
  Efter utförd installation ansvarar du för att installatören inom 5 arbetsdagar anmäler att installationen är klar för montering av energimätaren. Detta görs på en kopia av den tidigare blanketten för- och färdiganmälan som fylls i och undertecknas av både dig och installatören (se steg 3).
arrow_forward Gör intresseanmälan till kundservice

Bor du i, eller ska flytta till, ett område som ännu inte ingår i vårt fjärrvärmenät?

Då kan du göra en intresseanmälan för fjärrvärme till oss genom att kontakta vår kundservice. Kolla gärna även intresset hos dina grannar också – ju fler ni är som önskar fjärrvärme, desto bättre.

arrow_forward Kontakta vår kundservice

Driftsäkerhetsavtal

För en extra trygg värmeleverans kan du välja att teckna ett driftsäkerhetsavtal. Ett driftsäkerhetsavtal ger dig en ökad komfort och förlänger livstiden på din fjärrvärmecentral. Du får bland annat förebyggande servicebesök och felavhjälpning utan extra kostnad.

Avtalet erbjuds dig via ett samarbete mellan oss på Alvesta Energi och Växjö Energi (VEAB).

arrow_forward Läs mer om driftsäkerhetsavtal på Växjö Energi

Vanliga frågor

Om du planerar att gräva kan du komma i kontakt med vårt fjärrvärmenät. Det är viktigt att du tar reda på vart fjärrvärmenätet ligger innan du påbörjar grävarbetet. På ledningskollen.se får du gratis hjälp med vart nätet finns.

 

Om du vet eller misstänker att du har skadat vårt fjärrvärmenät bör du ta kontakt med oss på telefon 0472-151 51.

Här har vi samlat några tips på hur du kan energieffektivisera ditt hem:

 • Anpassa inomhustemperaturen. Ofta kan du sänka temperaturen någon grad utan att för den sakens skull behöva frysa. Om du åker bort en längre tid kan du sänka värmen till cirka 15 grader inne.
 • Sänk temperaturen i rum som du sällan är i och stäng dörren mot de kalla utrymmena.
 • Vädra med snabbt tvärdrag. Kom ihåg att alltid stänga av elementet under fönstret när du vädrar. När du vädrat klart väntar du en halvtimme innan du sätter på elementen igen.
 • Ställ inte möbler för nära elementen eftersom värmen har svårt att nå resten av rummet då.
 • Täta dragiga fönster och ytterdörrar.
 • Dra för gardinerna eller dra ner persiennerna på nätterna så behåller du värme i rummet – värme som annars försvinner ut genom fönstren.
 • Byt ut termostater som är trasiga eller 10-15 år gamla.
 • Isolera vinden. Cirka 15 procent av husets värmekostnad försvinner genom taket. Genom att isolera upp till ungefär 50 cm kan man spara pengar på både kort och lång sikt. Om du gör en fasadrenovering ska du naturligtvis passa på att isolera även väggarna.

Fler spartips hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Fjärrvärmeanslutning ger dig som kund rätt till skattereduktion för ROT-arbeten, om du uppfyller vissa villkor. Det innebär att du som privatperson kan dra av 30% av arbetskostnaden (inklusive moms), dock högst 50 000 kronor per person och år.

Villkoren för skattereduktion för ROT-arbeten är:

 • Att beställaren av fjärrvärmeanlutningen måste vara ägare till huset
 • Att fastigheten skall vara ett småhus äldre än 5 år
 • Att ROT-arbetet skall vara hänförligt till sökandens hushåll
 • Att sökanden skall vara minst 18 år vid beskattningsårets utgång

För mer information om ROT-avdrag, besök Skatteverkets webbplats.