Teckna elnätsavtal

Via vårt elnät kommer elen hem till dig på ett tryggt och säkert sätt. På denna sida beskriver vilka olika typer av elnätsavtal du kan teckna med Alvesta Energi. Kom ihåg att du förutom elnätsavtal även behöver ett elhandelsavtal med en elhandlare för elen du förbrukar.

Teckna elnätsavtal vid inflytt

När du ska flytta behöver du teckna ett elnätsavtal för att få el levererad till din nya bostad.

Är du osäker på om din nya adress ligger inom vårt elnätsområde? Titta på kartbeskrivning via länken nedan, eller kontakta kundservice och be om hjälp.

arrow_forward Alvesta Energis elnätsområde

Så tecknar du elnätsavtal med Alvesta Energi

Elnätsavtalet är knutet till en specifik adress. Du kan därför inte flytta med ditt befintliga elnätsavtal till din nya bostad.

Kontakta vår kundservice och teckna ett elnätsavtal med oss. För att göra anmälan behöver du följande uppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Startdag för elleverans
  • Lägenhetsnummer och/eller mätarnummer
  • Uppgift om vem som bodde i bostaden före dig (om du känner till det)
arrow_forward Kontakta kundservice och teckna avtal arrow_forward Våra elnätspriser

Se också till att ha ett elhandelsavtal med en elhandlare

När du flyttar måste du teckna ett nytt avtal med valfri elhandlare innan ditt nya elnätsavtal börjar gälla.

arrow_forward Läs mer om elhandel och hur du tecknar elhandelsavtal

Teckna elnätsavtal vid nyanslutning

Ska du bygga hus eller kanske dra in el i sommarstugan inom Alvesta Energis elnätsområde? Då måste du först kontakta en elinstallatör som gör en föranmälan för att kontrollera om nyanslutningen är möjlig.

Vid nyinstallation behöver vi ha anmälan sex månader innan anläggningen ska vara klar för tillkoppling.

OBS! Drifttagning av nya anläggningar får endast utföras Alvesta Energis personal. Det är för att vi ska kunna kontrollera att mätningen är korrekt inkopplad.

Anslutningsavgifter

Vid nyanslutning, och i vissa fall vid större servissäkring, utgår en engångsavgift.

arrow_forward Avgifter vid nyanslutning

Teckna tillfällig elnätsanslutning

Ska du bygga hus? Då behöver du kanske byggström under tiden. För att få tillgång till byggström måste du först kontakta en elinstallatör som gör en föranmälan för att kontrollera om den tillfälliga anslutningen är möjlig.

OBS! Drifttagning av nya anläggningar får endast utföras Alvesta Energis personal. Det är för att vi ska kunna kontrollera att mätningen är korrekt inkopplad.

Vanliga frågor

Som kund har du två olika avtal; ett elnätsavtal med elnätsföretaget som äger nätet där du bor, och ett elhandelsavtal med företaget du köper el av. Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Anmäl inflyttning och teckna avtal med elnätsföretaget i god tid innan du flyttar in i din nya bostad.

 

Om du inte aktivt väljer ett elhandelsbolag är elnätsföretaget skyldig att anvisa ett sådant så att du får el till ditt hem. Det anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av tills du tecknar ett avtal med ett valfritt elhandelsföretag. Alvesta Energi har Bixia som anvisat elhandelsbolag.

Ditt elnätsavtal är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas med till din nya bostad. Du är betalningsansvarig för avtalen på din gamla adress fram tills att du säger upp dem. Kom därför ihåg att säga upp ditt elnätsavtal i god tid innan du flyttar genom att kontakta företagets kundservice.

 

Om du flyttar utanför nätområdet ska du ta kontakt med ditt nya elnätsföretag och uppge din nya adress. Tänk på att även ditt elhandelsavtal upphör när du flyttar och att du behöver teckna ett nytt.

Avslut eller förändringar av en elanläggning inom vårt nätområde ska alltid anmälas till oss. Föranmälan görs av en behörig elinstallatör. När anläggningen är klar för anslutning anmäler installatören detta genom en färdiganmälan. Anmälan görs här.