Kundservice

Har du en fråga om ditt elnätsavtal, din värmeleverans eller behöver du göra en felanmälan? Oavsett vad du behöver hjälp med finns vår kundservice här för dig!

Vad behöver du hjälp med?

Logga in på Mina sidor

På Mina sidor kan du följa din el- och värmeförbrukning och se dina fakturor. Du kan även se din elproduktion.

Göra en felanmälan

Här kan du felanmäla både el och fjärrvärme vid avbrott eller om något inte fungerar som det ska.

Flyttanmälan för elnät

För att du ska få el levererad till din nya bostad behöver du anmäla din flytt och teckna ett nytt elnätsavtal.

Flyttanmälan för fjärrvärme

För att du ska få värme levererad till din nya bostad behöver du anmäla din flytt och teckna ett nytt fjärrvärmeavtal.

Faktura och betalning

Vi går igenom hur din faktura är uppbyggd och vilka betalningssätt vi erbjuder.

Villkor och blanketter

Vi har samlat alla villkor och blanketter du kan behöva på ett och samma ställe så att du slipper leta!

Vanliga frågor

Hur aktiverar jag min HAN-port? Och hur kan jag sänka min elförbrukning? Vi går igenom våra vanligaste frågor!

Kontakta kundservice

Telefon: 0472-150 38
E-post: kundtjanst@alvestaenergi.se

Vid akuta fel, ring 0472-151 51.

Ordinarie öppettider

Helgfri vardag: 08:00–16:00
Lunchstängt 12:00–13:00

Avvikande öppettider

Skärtorsdag 08:00–12:00
Fredag efter Kristi himmelfärdsdag 08:00–12:00
Dag före midsommarafton 08:00–12:00
Dag före alla helgons dag 08:00–12:00

Alvesta Energi AB

Blädingevägen 22

342 80 Alvesta

Hitta hit

Kontaktpersoner

Helen Eriksson

VD och presskontakt

0472-155 11 helen.eriksson@alvestaenergi.se

Karl-Erik Edh

Vice VD och Fjärrvärme-Distribution

0472-154 34 karl-erik.edh@alvestaenergi.se

Håkan Nilsson

Fjärrvärmechef

0472-155 04 hakan.nilsson@alvestaenergi.se

Lena Holmgren

Ekonomi

lena.holmgren@alvestaenergi.se

Så funkar det

Person navigerar en elmätare från Aidon.

Följ din elförbrukning med elmätare

Att läsa av elmätaren regelbundet kan vara både spännande och bra för plånboken!

Din elmätare
Svart hustak med solpaneler.

Bli mikroproducent

Vill du börja producera egen el? Då finns det ett par saker du behöver ha koll på!

Bli mikroproducent
Grävmaskin arbetar längs en mindre väg.

Få ersättning vid tillfälliga elavbrott

Vid elavbrott kan du ha rätt till ersättning, beroende på avbrottets längd.

Avbrottsersättning

Frågor och svar

I vissa områden har vi kvar luftledningar. När du ska fälla träd i närheten av en luftledning kan du rådfråga oss, så ger vi råd och övervakar så att fällningen sker på ett säkert sätt. Vi utför däremot inte själva fällningen.

 

Meddela oss i god tid, gärna fyra arbetsdagar innan fällningen ska ske. Ring oss på 0472-150 38.

Som kund har du två olika avtal; ett elnätsavtal med elnätsföretaget som äger nätet där du bor, och ett elhandelsavtal med företaget du köper el av. Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Anmäl inflyttning och teckna avtal med elnätsföretaget i god tid innan du flyttar in i din nya bostad.

 

Om du inte aktivt väljer ett elhandelsbolag är elnätsföretaget skyldig att anvisa ett sådant så att du får el till ditt hem. Det anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av tills du tecknar ett avtal med ett valfritt elhandelsföretag. Alvesta Energi har Bixia som anvisat elhandelsbolag.

Ditt elnätsavtal är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas med till din nya bostad. Du är betalningsansvarig för avtalen på din gamla adress fram tills att du säger upp dem. Kom därför ihåg att säga upp ditt elnätsavtal i god tid innan du flyttar genom att kontakta företagets kundservice.

 

Om du flyttar utanför nätområdet ska du ta kontakt med ditt nya elnätsföretag och uppge din nya adress. Tänk på att även ditt elhandelsavtal upphör när du flyttar och att du behöver teckna ett nytt.

Kontakta oss så hjälper vi dig att aktivera din HAN-port!

Det finns många sätt att spara el och få en lägre driftskostnad. För att ta del av de senaste rönen inom energieffektivisering och en mängd bra tips hänvisar vi dig till Energimyndigheten.

 

Är du en privatperson som vill veta mer om energieffektivisering i ditt hem? Läs mer här.

 

Representerar du ett företag och vill veta mer om energieffektivisering i verksamheten? Läs mer här.

 

Du kan även ta kontakt med Alvesta kommuns energi- och klimatrådgivare för att få oberoende, kostnadsfria råd.

Avslut eller förändringar av en elanläggning inom vårt nätområde ska alltid anmälas till oss. Föranmälan görs av en behörig elinstallatör. När anläggningen är klar för anslutning anmäler installatören detta genom en färdiganmälan. Anmälan görs här.

Om du planerar att gräva kan du komma i kontakt med vårt fjärrvärmenät. Det är viktigt att du tar reda på vart fjärrvärmenätet ligger innan du påbörjar grävarbetet. På ledningskollen.se får du gratis hjälp med vart nätet finns.

 

Om du vet eller misstänker att du har skadat vårt fjärrvärmenät bör du ta kontakt med oss på telefon 0472-151 51.

Här har vi samlat några tips på hur du kan energieffektivisera ditt hem:

 • Anpassa inomhustemperaturen. Ofta kan du sänka temperaturen någon grad utan att för den sakens skull behöva frysa. Om du åker bort en längre tid kan du sänka värmen till cirka 15 grader inne.
 • Sänk temperaturen i rum som du sällan är i och stäng dörren mot de kalla utrymmena.
 • Vädra med snabbt tvärdrag. Kom ihåg att alltid stänga av elementet under fönstret när du vädrar. När du vädrat klart väntar du en halvtimme innan du sätter på elementen igen.
 • Ställ inte möbler för nära elementen eftersom värmen har svårt att nå resten av rummet då.
 • Täta dragiga fönster och ytterdörrar.
 • Dra för gardinerna eller dra ner persiennerna på nätterna så behåller du värme i rummet – värme som annars försvinner ut genom fönstren.
 • Byt ut termostater som är trasiga eller 10-15 år gamla.
 • Isolera vinden. Cirka 15 procent av husets värmekostnad försvinner genom taket. Genom att isolera upp till ungefär 50 cm kan man spara pengar på både kort och lång sikt. Om du gör en fasadrenovering ska du naturligtvis passa på att isolera även väggarna.

Fler spartips hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Fjärrvärmeanslutning ger dig som kund rätt till skattereduktion för ROT-arbeten, om du uppfyller vissa villkor. Det innebär att du som privatperson kan dra av 30% av arbetskostnaden (inklusive moms), dock högst 50 000 kronor per person och år.

Villkoren för skattereduktion för ROT-arbeten är:

 • Att beställaren av fjärrvärmeanlutningen måste vara ägare till huset
 • Att fastigheten skall vara ett småhus äldre än 5 år
 • Att ROT-arbetet skall vara hänförligt till sökandens hushåll
 • Att sökanden skall vara minst 18 år vid beskattningsårets utgång

För mer information om ROT-avdrag, besök Skatteverkets webbplats.

Vi färgar fjärrvärmevattnet grönt för att kunna hitta och åtgärda läckor snabbt, vilket minimerar skadan.

 

Vattnet färgas med pyranin, ett ofarligt färgämne som är godkänt av Livsmedelsverket. Bland annat används det till att färga schampo och diskmedel grönt.

 

Om du får grönt varmvatten i kranen hemma eller upptäcker grönt vatten ute i gatan beror det förmodligen på en läcka i ledningen. Då ska du kontakta oss på 0472–150 38. Sker läckan utanför kontorstid, ring 0472-151 51.

 

Håll avstånd från vattnet, då det kan vara mycket varmt.

Vid separation och en bor kvar

Elnät och elhandel: Avtalen är personliga och det är inte självklart att det går att ta över ett avtal som någon annan i hushållet har tecknat utan företagens medgivande. Kontakta därför både elnätsföretaget och elhandelsföretaget.

Fjärrvärme: Avtalen är personliga och måste vid behov skrivas över på den som bor kvar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vid dödsfall
Elnät och elhandel: Avtalen upphör inte vid dödsfall utan övergår till dödsboet. Först när dödsboet är uppklarat kan du som efterlevande teckna nya avtal med elnätsföretaget och valfritt elhandelsföretag.

Fjärrvärme: Avtalet upphör inte vid dödsfall utan går över till dödsboet. Först när dödsboet är uppklarat kan du som efterlevande teckna nytt fjärrvärmeavtal.

Den som har tecknat avtalen är betalningsansvarig. Skulder avskrivs inte när du flyttar, utan du som tecknat avtalet har fortsatt betalningsansvar för obetalda räkningar.

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos oss. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om något inte fungerar som det ska.

 

Kontakta i första hand vår kundtjänst via e-post eller per telefon 0472-150 38.

 

Dina rättigheter som konsument regleras i de allmänna avtalsvillkoren,  i ellagen kapitel 11 samt fjärrvärmelagen 2008:263. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument.

 

Om du inte är nöjd med det svar som kundtjänst har lämnat kan du skriftligen kontakta oss, så prövar vi ditt ärende. Vill du gå vidare med ditt ärende? Då kan du vända dig till:

 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat av ARN. Telefon: 08-508 860 00

 

Energimarknadsinspektionen (EI)

Du kan vända dig till EI för prövning av villkor, men även vid synpunkter gällande elnätspriser, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet. Telefon: 016-16 27 00

 

Fjärrvärmenämnden
Tvistelösning/medling fjärrvärme. Telefon: 016-544 21 08

 

Energimarknadsbyrån
Information, råd samt vägledning i frågor gällande elmarknaden. Telefon: 08-522 789 50

 

Alvesta kommuns konsumentvägledning

Hallå Konsument, Telefon: 0771-525 525

 

Alvesta kommuns energi- och klimatrådgivning
Telefon: 0472-150 78

Konsumentverket har en blankett för ångerrätt som du kan ladda ner här.