Avbrott och felanmälan

Här hittar du all information om eventuella avbrott. Du kan även felanmäla både elnät och fjärrvärmenätet längre ned på sidan.

Driftstatus

Just nu har vi inga avbrott.

Felanmälan

Elnät och fjärrvärme

Du ska genast felanmäla akuta leveransproblem av el eller fjärrvärme till oss. Exempel på akuta fel är strömavbrott, avgrävda ledningar, påkörda kabelskåp eller elstolpar och träd som fallit ned på ledningar.

Anmäl akuta fel:
Ring 0472-151 51.

Anmäl icke-akuta fel:
Ring 0472-150 38 under kontorstid 08:00–16:00.

Gatubelysning

Släckta lampor, trasiga armaturer eller skador på belysningsstolpar ska felanmälas till Alvesta kommuns kontaktcenter på 0472-150 00 eller via kommunens e-tjänst för felanmälan. Ange vad problemet är, adress där felet ska åtgärdas, samt ditt namn och telefonnummer.

arrow_forward Alvesta kommuns kontaktcenter arrow_forward Alvesta kommuns e-tjänst för felanmälan