Publicerad: 15 december 2017

Alvesta Elnät höjer elnätspriserna från 1 januari 2018

Alvesta Elnät AB:s styrelse tog den 14 november beslut om att höja elnätsavgiften från 1 januari 2018

Elnätsavgifter

För att kompensera höjd fast avgift i vårt regionnätsabonnemang till E.O.N och samtidigt kunna upprätthålla samma ambition för reinvesteringar och förbättringar i vårt lokalnät kommer den fasta delen av elnätstaxorna att höjas fr.o.m. 1 januari 2018.

Exempel:

Säkringsabonnemang Huvudsäkring inkl. moms

 Tariff    

       2017

       2018

  Höjning/år  

  Höjning/mån  

 16 A lägenhet   

 1 666 kr/år      

 1 783 kr/år     

 117 kr

 10 kr

 16 A villa

 2 595 kr/år

 2 777 kr/år

 182 kr

 15 kr

 20 A villa

 3 982 kr/år

 4 261 kr/år

 279 kr

 23 kr

 25 A

 5 260 kr/år

 5 628 kr/år

 368 kr

 31 kr

 

Överföringsavgift(rörlig avgift) 20,5 öre/kWh inkl. moms tillkommer.(ingen höjning)

 

Effektabonnemang exkl. moms Gäller endast för företag och storförbrukare

 Abonnemang  

 

           2017

            2018

 Höjning

 N10

 Månadsavgift  

 2 490,92 kr/mån  

 3 146,78 kr/mån  

 205,86 kr/mån

 

 Effektavgift

 63,25 kr/kW

 67,68 kr/kW

 4,43 kr/kW

 N04

 Månadsavgift

 1 203,92kr/mån

 1 288,19 kr/mån

 84,27 kr/mån

 

 Effektavgift

 78,50 kr/kW

 84,00 kr/kW

 5,50 kr/kW

 

Överföringsavgift (rörlig avgift) 4,0 öre/kWh exkl. moms tillkommer.(ingen höjning) för N10

Överföringsavgift (rörlig avgift) 5,6 öre/kWh exkl. moms tillkommer.(ingen höjning) för N04

För att se alla avgifter för elnät gå in på www.alvestaenergi.se/natpriser eller kontakta kundtjänst på 0472-150 38.

 

Fjärrvärmeavgifter

Oförändrad taxa. Ingen planerad höjning för 2018.