Konsumenträtt


Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos oss. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om något inte fungerar som det ska, om vi inte uppfyller dina förväntningar eller om du har klagomål. Kontakta i första hand vår kundtjänst via e-post eller på telefon 0472-150 38.  

Dina rättigheter som konsument regleras i de Allmänna avtalsvillkoren och i Ellagen kapitel 11. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument.

Vid elavbrott kan du ha rätt till ersättning och skadestånd. Tryck här för att läsa mer om elavbrott.

Om du inte är nöjd
Om du inte är nöjd med det svar som kundtjänst har lämnat kan du skriftligen kontakta oss på Alvesta Elnät, så prövar vi ditt ärende. Kontakta oss via e-post eller via post: Alvesta Elnät AB, Blädingevägen 22, 342 80 Alvesta. 

Om du vill gå vidare med ditt ärende har vi listat nedan vilka du kan vända dig till.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) – om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). 
Telefon: 08-508 860 00
Hemsida: www.arn.se.

Energimarknadsinspektionen (Ei) – en tillsynsmyndighet över energimarknaderna. Du kan vända dig till Ei för prövning av villkor och priser för anslutning till det koncessionspliktiga elnätet, men även om du har synpunkter och klagamål gällande elnätspriser, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet. 
Telefon: 016-16 27 00
Hemsida: www.ei.se

Konsumenternas energimarknadsbyrå –  ger information, råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden. 
Telefon: 08-522 789 50
 
www.energimarknadsbyran.se

Alvesta Kommuns Konsumentvägledning, Hallå Konsument
Telefon: 0771-525 525

Oberoende användarrådgivning
Energi- och klimatrådgivning hos Alvesta Kommun
Telefon 0472-150 78
Hemsida: www.alvesta.se/Bostad--Miljo/Energi--klimat/Energi--klimatradgivning/

Ångerrätt
Konsumentverket har en blankett för ångerrätt som du kan ladda ner här.