Publicerad: 03 december 2018

Alvesta Elnät höjer elnätspriserna från 1 januari 2019

Alvesta Elnät AB:s styrelse tog den 13 november beslut om att höja elnätsavgiften från 1 januari 2019

Elnätsavgifter

För att kompensera höjd fast avgift i vårt regionnätsabonnemang till E.O.N och samtidigt kunna upprätthålla samma ambition för reinvesteringar och förbättringar i vårt lokalnät kommer den fasta delen av elnätstaxorna att höjas fr.o.m. 1 januari 2019.

Exempel:

Säkringsabonnemang Huvudsäkring inkl. moms

 Tariff    

       2018

       2019

  Höjning/år  

  Höjning/mån  

 16 A lägenhet   

 1 783 kr/år      

 1 885 kr/år     

 102 kr

  9 kr

 16 A villa

 2 777 kr/år

 2 935 kr/år

 158 kr

 13 kr

 20 A villa

 4 261 kr/år

 4 504 kr/år

 243 kr

 20 kr

 25 A

 5 628 kr/år

 5 949 kr/år

 321 kr

 27 kr

 

Överföringsavgift(rörlig avgift) 20,5 öre/kWh inkl. moms tillkommer och innebär ingen höjning.

 

Effektabonnemang exkl. moms Gäller endast för företag och storförbrukare

 Abonnemang  

 

           2018

            2018

 Höjning

 N10

 Månadsavgift  

 3 146,78 kr/mån  

 3 326,15 kr/mån  

 179,37 kr/mån

 

 Effektavgift

 67,68 kr/kW

 71,54 kr/kW

 3,86 kr/kW

 N04

 Månadsavgift

 1 288,19 kr/mån

 1 361,62 kr/mån

 73,43 kr/mån

 

 Effektavgift

 84,00 kr/kW

 88,78 kr/kW

 4,78 kr/kW

 

Överföringsavgift (rörlig avgift) 4,0 öre/kWh exkl. moms tillkommer och innebär ingen höjning för N10

Överföringsavgift (rörlig avgift) 5,6 öre/kWh exkl. moms tillkommer och innebär ingen höjning för N04

För att se alla avgifter för elnät gå in på www.alvestaenergi.se/natpriser eller kontakta kundtjänst på 0472-150 38.

 

Fjärrvärmeavgifter

Oförändrad taxa.