Publicerad: 19 augusti 2021

Alvesta Energi får högt betyg av kunderna

 

Vårens kundundersökning placerar Alvesta Energi högt bland svenska energikoncerner bland annat inom elnätsidan, samtidigt har man också identifierat olika förbättringsområden.

I början på sommaren 2021 genomfördes en kundundersökning för att få veta vad våra kunder tycker om oss. Att få reda på kundernas synpunkter är viktigt för företag i allmänhet och för oss som bolag i synnerhet, då delar av vår verksamhet styrs av lagar som reglerar våra och kundernas rättigheter och skyldigheter snarare än att de styrs av kommersiella krafter. Kunderna kan till exempel inte välja vem de vill ha som elnätsleverantör.

Detta betyder inte att vi varken kan, vill eller ska strunta i vad kunderna tycker. Istället blir kundundersökningar ett viktigt sätt att få ett betyg på vår verksamhet och förslag på förbättringsområden.

Under 2021 genomförde vi en första kundundersökning i ett nytt långsiktigt projekt, som vi sedan kommer att följa upp om cirka 2 år kring  att öka kundnöjdheten. Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer av Supportföretaget TMJ Group AB, ett bolag som har ett 80-tal av Sveriges kommunala energibolag som uppdragsgivare. Redan vid denna undersökning fick vi resultatet ”Mycket väl godkänt” som helhetsbetyg. Trots det goda resultatet finns det förstås områden där vi kan förbättra oss, och där våra kunders synpunkter kommer att ligga till grund för ett arbete från vår sida som förhoppningsvis leder till ett ökat mervärde för våra kunder och därmed förhoppningsvis ett ännu högre betyg i nästa undersökning.

Av undersökningen framgår att våra styrkor är leveranssäkerhet, tillgänglighet och bemötande, vilket väl sammanfaller med våra mål.

När det gäller förbättringsområdena, handlar det bland annat om att vi behöver förbättra informationen och återkopplingen till våra kunder. Vi uppfattas ibland som lite för anonyma, i det att kunderna inte riktigt vet vad vi gör eller hur vi arbetar för att hålla vår höga leveranssäkerhet, hur vi arbetar för att främja en bättre miljö och vad man får för pengarna. Som alltid är det en avvägning mellan kostnad och kundnytta. Det är inget självändamål för oss att hamna högt i ett kundundersökningsresultat utan det handlar om att få ge tillbaka ett så bra kundvärde som möjligt med hänsyn taget till vad det kostar att uppnå.

Vi levererar tjänster som kräver att vi är tillgängliga året om, dygnets alla timmar och inom en verksamhet som är omgärdade av många lagar, regler och bestämmelser. Detta innebär att maskiner, ledningar och annan utrustning kontinuerligt behöver underhållas, bytas ut eller byggas nytt. Samtidigt tas det för givet att det alltid ska finnas el i uttaget eller varmvatten i kranen/elementet och därför får vi sällan spontana kundkommentarer när allting fungerar.

En kundundersökning blir därför vår möjlighet att få veta vad kunderna tycker i vardagen. Vi vill ständigt bli bättre på det värde vi ger kunderna och då är det viktigt att arbeta för alla kunders bästa och inte bara för de som ropar högst.

Vi vill tacka de över 200 kunder som deltagit i kundundersökningen genom att svara på intervjufrågor via telefonen. Att era svar gjort att vi nu rankas högt som energiföretaget är vi förstås stolta över. De åsikter och förslag kring förbättringar kommer vi nu att ta med i vårt fortsatta arbete. Vi lovar att fortsätta anstränga oss för att bli ännu bättre och för att du som kund ska uppleva att du faktiskt får väldigt mycket för pengarna när du använder våra tjänster.