Publicerad: 23 juni 2022

Elkompensation för mars

Elpriskompensation

Den 12 maj beslutade regeringen att kompensera hushåll med hög elförbrukning även för mars månad. Kompensationen gäller för dig som bor i södra och mellersta Sverige. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 400 kWh per månad och där kunden får en kompensation på 100 kronor. Det högsta trappsteget ligger på 2 000 kWh och uppåt per månad där kunden kommer att få 1 000 kr.

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

För mer information se Regeringskansliets hemsida, https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/

Alvesta Elnät kommer att betala ut kompensationen för höga elpriser i slutet av juni via Swedbanks Utbetalningssystem (SUS). Detta innebär att du som har anmält ett bankkontonummer till Swedbank kommer att få pengarna direkt insatta på kontot. För att anmäla kontonummer eller kontrollera att ett kontonummer redan är anmält, gå in på följande länk: https://www.swedbank.se/privat/betala-och-overfora/konton/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html. För mer information se Swedbanks hemsida, (www.swedbank.se).

Du som inte har anmält ett konto till Swedbank vid utbetalningstillfället kommer att få en avi hem till brevlådan. Avin går att lösa in utan kostnad online, på Swedbanks och Sparbankens bankkontor samt på övriga utbetalningsställen mot en kostnad. Lös in online på https://www.swedbank.se/privat/betala-och-overfora/konton/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html