Publicerad: 02 november 2023

Information om höjda priser på fjärrvärme fr.o.m 2024-01-01

Alvesta Energi eftersträvar en jämn och förutsägbar prissättning baserad på normala förhållanden beträffande drift, temperatur och bränslepriser. Därför görs eventuella justeringar av det totala fjärrvärmepriset en gång per år.

Den främsta anledningen till höjningen 2024 är framför allt att biobränslepriserna och räntekostnaderna har ökat markant. Anledning är en följdeffekt av den säkerhetspolitiska situationen i världen, på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Med anledning av ovan behöver Alvesta Energi prisjustera till nedanstående nivåer på fjärrvärmen fr.o.m. den 1 januari 2024.
Vår ambition är att alltid vara ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden, och Alvesta Energi arbetar löpande med att bli mer kostnadseffektiva.

Nedan finner ni exempel på hur de nya priserna påverkar. Mer detaljerad prisinformation finner ni på www.alvestaenergi.se/priser

Exempel
20 000 KWh/år Villakund

Fast del justeras till 2 340,00 kr/år inkl. moms
Rörligt energipris höjs till 1,0625 kr/kWh inkl. moms
Höjningen resulterar i att den totala uppvärmningskostnaden för en villakund med 20 000 kWh i
årsförbrukning ökar med 3 626,00 kr/år inkl. moms.

Exempel
193 MWh/år Näringsverksamhet/ Flerbostadshus

Fast del justeras till 9 974,00 kr/år exkl. moms.
Rörligt energipris höjs till 850,00 kr/MWh exkl. moms
Höjningen resulterar i att den totala uppvärmningskostnaden för industrier och flerbostadshus med 193
MWh i årsförbrukning ökar med 30 629,00 kr/år exkl. moms.


Vi vill rikta ett stort tack till dig som är fjärrvärmekund! När du värmer dig med fjärrvärme gör
du samtidigt en viktig insats för klimatet.


Med vänlig hälsning
Alvesta Energi AB

Prislistor för 2024

Pristlista Alvesta Villa 2024-01-01.pdf

Prislista Ftg ind 2024-01-01.pdf