Publicerad: 17 december 2018

Ny allmänna avtalsvillkor för konsumenter - elnät och fjärrvärme

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 K (rev 2). De nya bestämmelserna kommer att börja gälla från och med den 1 april 2019.

Förändringen innebär att den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering, punkt 1.4 i villkoren, har upphävts. Upphävningen beror på att den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

De nya allmänna villkoren som gäller från och med 1 april 2019 för konsumenter för elnät kan finns att läsa här.

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har även kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk. De nya allmänna avtalssvillkoren gäller från och med den 1 april 2019. Även i de allmänna villkoren för fjärrvärme är det punkt 1.4 som har upphävts till följd av att GDPR har ersatt personuppgiftslagen, men också de bestämmelser som rör försäljning på distans och utanför affärslokaler samt ångerrätt i punkt 2.3 och 2.4 har anpassats till gällande lagar.

De nya allmänna villkoren som gäller från och med 1 april 2019 för konsumenter för fjärrvärme kan finns att läsa här.

Detta innebär att de tidigare villkoren inte längre är överenskomna med Konsumentverket efter den 31 mars 2019.

Läs mer om hur Alvesta Energi arbetar med GDPR här.