Publicerad: 10 augusti 2017

Ombyggnad av elnätet i Benestad

Alvesta Elnät AB kommer att under  hösten och vintern genomföra ett stort ombyggnadsarbete av elnätet i området Benestad. Projektstart är beräknad till början på september. Luftledningar ersätts med nergrävd kabel och nya transformatorer sätts på plats. Detta görs för att öka leveranssäkerheten och skapa ett nytt och modernt elnät. Samtidigt med detta läggs rör ner för fiber (bredband) i samarbete med Wexnet AB.