Publicerad: 19 december 2019

ORC-turbin i Moheda fjärrvärmeverk

Den 18 december togs Alvesta Energi:s ORC-turbin för att producera el av fjärrvärme i drift vid Moheda värmeverk. Turbinen beräknas producera
halva årsbehovet av el för värmeverkets drift vilket motsvarar ca 180 000 kWh. Turbinen har tillverkats och installerats av Aganity AB.