Alvesta – en framtidsbild

Våra lokala politiker har tagit fram en vision för Alvesta kommun. Alvesta Energi ser visionen som en av våra målbilder för vårt arbete. Denna vision konkretiseras i ett antal övergripande målsättningar, som är grupperade inom fyra områden:

• Det strategiska läget i Sydsverige
• Attraktivt boende och god livsmiljö
• God kommunal service
• Samarbete kommun/näringsliv för tillväxt

Alvesta Energi kommer att sponsra och engagera sina medarbetare i projekt som ser till att Alvesta Energi bidrar till en attraktivare livsmiljö för Alvesta kommuns invånare. Dessa projekt ska vara inom Alvesta Energis verksamhetsområden, el, värme eller bredband.