Alvesta – en framtidsbild

Våra lokala politiker har tagit fram en vision för Alvesta kommun. Alvesta Energi ser visionen som en av våra målbilder för vårt arbete. Denna vision konkretiseras i ett antal övergripande målsättningar, som är grupperade inom fyra områden:

• Det strategiska läget i Sydsverige
• Attraktivt boende och god livsmiljö
• God kommunal service
• Samarbete kommun/näringsliv för tillväxt

Alvesta Energi kommer att sponsra och engagera sina medarbetare i projekt som ser till att Alvesta Energi bidrar till en attraktivare livsmiljö för Alvesta kommuns invånare. Dessa projekt ska vara inom Alvesta Energis verksamhetsområden, el, värme eller bredband. Nuvarande projekt hittar du här.