Din elmätare

Elmätaren registrerar din elförbrukning och avläses av både Alvesta Energi som är ditt elnätsföretag, samt av det elhandelsföretag du tecknat elprisavtal med.

Person navigerar en elmätare från Aidon.

Så funkar en elmätare

Alvesta Energi fjärravläser din elmätare automatiskt. De avlästa värdena används sedan av både oss och ditt elhandelsföretag för att säkerställa att du betalar för rätt elförbrukning.

Ha koll på din elförbrukning

På Mina sidor kan du följa din elanvändning över tid och jämföra mellan olika perioder. Att ha koll på din elförbrukning kan vara både spännande och bra för plånboken. Detta gäller framför allt om du nyligen har bytt värmekälla eller gjort någon annan förändring som påverkar din elförbrukning.

arrow_forward Gå till Mina sidor

Din elmätare

Alvesta Energi använder tre olika typer elmätare från Aidon. Vilken mätare du får installerad beror på storleken på din elanslutning. Här nedan beskriver vi grundfunktionerna på din elmätare, inklusive hur du aktiverar HAN-porten till vilken du kan ansluta utrustning för att få mer information om din elanvändning.

Elmätare av modell Aidon 6534 med funktioner utmarkerade.

Direktmätare/trefasmätare (6534)

Används oftast i villor, mindre fastigheter, lägenheter och lantbruk.

 1. Display
 2. Indikeringsdiod
 3. Strömbrytare
 4. Statuslampa för strömbrytare
 5. Statuslampa för kommunikation
 6. Tryckknapp för display
 7. Modellbeteckning
 8. HAN (Home Access Network)
Elmätare av modell Aidon 6560 med funktioner utmarkerade.

HSP-mätare (6560)

Används för stora anläggningar som industrier och sjukhus. På mätaren finns en HAN-port som tyvärr inte kan aktiveras.

 1. Display
 2. Indikeringsdiod
 3. Strömbrytare
 4. Statuslampa för strömbrytare
 5. Statuslampa för kommunikation
 6. Tryckknapp för display
 7. Modellbeteckning
 8. HAN (Home Access Network)
Elmätare av modell Aidon 6550 med funktioner utmarkerade.

LSP-mätare (6550)

Används oftast i stora fastigheter och verksamheter, samt större lantbruk.

 1. Display
 2. Indikeringsdiod
 3. Strömbrytare
 4. Statuslampa för strömbrytare
 5. Statuslampa för kommunikation
 6. Tryckknapp för display
 7. Modellbeteckning
 8. HAN (Home Access Network)

Symboler på displayen

Symbol på dispalyen Detta visar den Enhet
Symbol på dispalyen A+ Detta visar den Mätarställning köpt el Enhet kWh
Symbol på dispalyen A- Detta visar den Mätarställning såld el Enhet kWh
Symbol på dispalyen R+ Detta visar den Mätarställning köpt el (reaktiv). Gäller endast mätare för HSP och LSP Enhet kVArh
Symbol på dispalyen R- Detta visar den Mätarställning såld el (reaktiv). Gäller endast mätare för HSP och LSP Enhet kVArh
Symbol på dispalyen Detta visar den Datum Enhet Visas som ÅÅÅÅMMDD
Symbol på dispalyen Detta visar den Momentan effekt (aktiv)* Enhet kW
Symbol på dispalyen L1 Detta visar den Spänning fas 1 och ström fas 1* Enhet Volt, ampere
Symbol på dispalyen L2 Detta visar den Spänning fas 2 och ström fas 2* Enhet Volt, ampere
Symbol på dispalyen L3 Detta visar den Spänning fas 3 och ström fas 3* Enhet Volt, ampere

*För momentan effekt och ström är det ett sekundärvärde som visas på LSP- och HSP-mätare. Värdet ska multipliceras med konstant för att få det faktiska värdet.

Vad betyder statuslampan för strömbrytaren?

Lampans färg Status Åtgärder
Lampans färg Fast grönt Status Elen är påslagen Åtgärder Inga åtgärder krävs
Lampans färg Blinkar grönt Status Elen är avslagen Åtgärder Tryck på startknappen för strömbrytaren för att slå på elen igen
Lampans färg Blinkar rött Status Elen är avslagen och du kan inte slå på den själv Åtgärder Kontakta kundservice. Vi har brutit strömmen till anläggningen via fjärrbortkoppling
Lampans färg Lysdioden/displayen är släckt Status Mätaren har ingen ström Åtgärder Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen (läge 1) och att alla säkringar är hela. Om det inte löser problemet, kontakta kundservice

Indikeringsdiod visar energiflödet

Om du enbart köper el: Indikeringsdioden blinkar proportionellt till hur mycket el du använder. Ju mer el du använder, desto snabbare blinkar dioden.

Om du både köper och säljer el: Indikeringsdioden blinkar proportionellt till hur stort energiflödet genom mätaren är. Ju mer el du köper eller säljer, desto snabbare blinkar dioden.

Aktivera HAN-port

På mätaren finns en HAN-port av modellen RJ12 (vissa tidiga modeller har RJ45). HAN står för Home Access Network och via porten kan du ansluta utrustning för att få mer information om din elanvändning. Informationen uppdateras minst var tionde sekund.

Så vet du vilket gränssnitt du har

Ovanför HAN-porten finns en modellbeteckning. Jämför modellbeteckningen med siffrorna nedan för att få reda på vilket gränssnitt som gäller för din HAN-port.

Du har RJ45:

 • ADN 6476
 • ADN 6477
 • ADN 6484
 • ADN 6474
 • ADN 6479

Du har RJ12:

 • ADN 6490
 • ADN 6492
 • ADN 6442

Vill du aktivera HAN-porten på din elmätare? Kontakta oss så hjälper vi dig!

arrow_forward Kontakta kundservice

Om du vill bryta strömmen

Strömbrytare finns endast på direktmätare och enfasmätare som används i villor, lägenheter, sommarstugor, kolonilotter och lantbruk.

För att slå av strömmen, tryck in knappen för mätarens strömbrytare i en sekund. Det hörs ett klick när brytaren slår ifrån. Statuslampan i mitten blinkar grönt.

För att slå på strömmen igen, tryck in knappen för mätarens brytare i en sekund. Det hörs ett klick när brytaren slår till.

Om du ska utföra elarbeten i fastigheten, måste du däremot stänga av strömmen via huvudbrytaren.

Kontakta oss om du är osäker på hur du ska bryta strömmen.

arrow_forward Kontakta kundservice

Vanliga frågor

Det finns många sätt att spara el och få en lägre driftskostnad. För att ta del av de senaste rönen inom energieffektivisering och en mängd bra tips hänvisar vi dig till Energimyndigheten.

 

Är du en privatperson som vill veta mer om energieffektivisering i ditt hem? Läs mer här.

 

Representerar du ett företag och vill veta mer om energieffektivisering i verksamheten? Läs mer här.

 

Du kan även ta kontakt med Alvesta kommuns energi- och klimatrådgivare för att få oberoende, kostnadsfria råd.