Elhandel

Alvesta Energi ansvarar för elnätet som levererar el till din fastighet, men vi producerar inte elen du förbrukar. Den köper du istället av valfri elhandlare genom ett elhandelsavtal. Om du inte aktivt väljer en elhandlare anvisas du Bixia för ditt elhandelsavtal.

Person kopplar in elbilsladdare i sitt fordon.

Att välja elhandelsbolag

Du kan välja att köpa din el från något av Sveriges alla elhandelsbolag. Om du själv vill välja eller byta elhandelsbolag tar du kontakt med det aktuella företaget och lämnar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, datum för start av elleverans, anläggningens ID och områdets ID. Tänk på att den som tecknar elhandelsavtalet också måste stå på elnätsavtalet.

Fast eller rörligt pris?

De flesta leverantörer erbjuder fast eller rörligt pris, eller en blandning av dem. Vad som är bäst ändras över tid och påverkas bland annat av din bostadssituation. Vill du jämföra priser hos olika bolag rekommenderar vi Elpriskollen – Sveriges oberoende prisjämförelsesajt. Hit är Sveriges alla elhandlare skyldiga att rapportera sina priser.

arrow_forward Jämför elavtal med Elpriskollen

Bixia – vår anvisningsleverantör av el

Om du inte aktivt väljer ett elhandelsbolag får du automatiskt vårt anvisade elhandelsbolag Bixia som leverantör. Du betalar då ett mindre förmånligt pris som kallas för anvisningspris.

Att du blir tilldelad ett anvisat elbolag beror på att du enligt lag har rätt att få el levererad hem till dig, men du kan när som helst byta till ett bättre avtal, antingen hos Bixia eller annan valfri leverantör.

Du kan läsa mer om Bixias elhandelsavtal på deras webbplats, kontakta dem på 0771-60 30 30 eller kundservice@bixia.se.

arrow_forward Läs mer om Bixias elhandelsavtal

Vanliga frågor

Som kund har du två olika avtal; ett elnätsavtal med elnätsföretaget som äger nätet där du bor, och ett elhandelsavtal med företaget du köper el av. Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Anmäl inflyttning och teckna avtal med elnätsföretaget i god tid innan du flyttar in i din nya bostad.

 

Om du inte aktivt väljer ett elhandelsbolag är elnätsföretaget skyldig att anvisa ett sådant så att du får el till ditt hem. Det anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av tills du tecknar ett avtal med ett valfritt elhandelsföretag. Alvesta Energi har Bixia som anvisat elhandelsbolag.

Ditt elnätsavtal är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas med till din nya bostad. Du är betalningsansvarig för avtalen på din gamla adress fram tills att du säger upp dem. Kom därför ihåg att säga upp ditt elnätsavtal i god tid innan du flyttar genom att kontakta företagets kundservice.

 

Om du flyttar utanför nätområdet ska du ta kontakt med ditt nya elnätsföretag och uppge din nya adress. Tänk på att även ditt elhandelsavtal upphör när du flyttar och att du behöver teckna ett nytt.

Det finns många sätt att spara el och få en lägre driftskostnad. För att ta del av de senaste rönen inom energieffektivisering och en mängd bra tips hänvisar vi dig till Energimyndigheten.

 

Är du en privatperson som vill veta mer om energieffektivisering i ditt hem? Läs mer här.

 

Representerar du ett företag och vill veta mer om energieffektivisering i verksamheten? Läs mer här.

 

Du kan även ta kontakt med Alvesta kommuns energi- och klimatrådgivare för att få oberoende, kostnadsfria råd.