Jag ska flytta

Genom att anmäla din flytt i god tid säkerställer du att du har tillgång till el när du flyttar in. Du slipper även betala mer än nödvändigt när du flyttar ut. I informationen nedan tipsar vi om vad du ska tänka på när du flyttar.

Att tänka på när du flyttar in

När du flyttar in i Alvesta Energis elnätsområde behöver du teckna både ett elnätsavtal med oss och ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag. Det är bra om du är ute i god tid med båda avtalen så att din el är på plats när du flyttar in.

Är du osäker på om din nya adress ligger inom vårt elnätsområde? Titta på kartbeskrivning via länken nedan, eller kontakta kundservice och be om hjälp.

arrow_forward Alvesta Energis elnätsområde

Teckna elnätsavtal med Alvesta Energi

Elnätsavtalet är knutet till en specifik adress. Du kan därför inte flytta med ditt befintliga elnätsavtal till din nya bostad.

Kontakta vår kundservice och teckna ett elnätsavtal med oss. För att göra anmälan behöver du följande uppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Startdag för elleverans
 • Lägenhetsnummer och/eller mätarnummer
 • Uppgift om vem som bodde i bostaden före dig (om du känner till det)
arrow_forward Teckna elnätsavtal

Teckna elhandelsavtal med ett elhandelsföretag

Elen du använder kan du köpa från vilket elhandelsföretag som helst. Om du vill välja ett nytt elhandelsföretag i samband med flytten ska du teckna ett avtal med elhandlaren innan ditt elnätsavtal börjar gälla.

För att teckna nytt avtal behöver du följande uppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Startdag för elleverans
 • Lägenhetsnummer och/eller mätarnummer
 • Anläggnings- och områdes-id.

Anläggnings och områdes-id kan vi hjälpa dig att ta fram.

Anvisat elhandelsbolag

Om du inte aktivt väljer ett elhandelsbolag får du automatiskt vårt anvisade elhandelsbolag Bixia och betalar ett mindre förmånligt pris som kallas för anvisningspris.

Att du blir tilldelad ett anvisat elbolag beror på att du enligt lag har rätt att få el levererad hem till dig. Om du har fått ett anvisningspris kan du när som helst byta till ett bättre avtal, antingen hos Bixia eller annan valfri leverantör.

Att tänka på när du flyttar ut

Du är betalningsansvarig för avtalen på din gamla adress i upp till en månad från att du har anmält flytt. Kontakta därför vår kundservice i god tid för att säga upp ditt elnätsavtal. Observera att det inte går att avsluta avtalet retroaktivt för passerade datum.

Säg upp ditt elnätsavtal

För att säga upp elavtalet krävs följande uppgifter:

 • Namn
 • Person- eller kundnummer
 • Telefonnummer
 • Ny adress
 • Dagen då elleveransen ska upphöra
 • Namnet på den som flyttar in eller på fastighetsägaren
 • Anläggnings-id (du hittar ditt anläggnings-id på fakturorna från Alvesta Energi)
arrow_forward Säg upp ditt elnätsavtal