Jag ska flytta

Har det blivit dags att flytta? Då behöver du säga upp ditt fjärrvärmeavtal och teckna ett nytt. Här går vi igenom vad du behöver tänka på när du ska flytta!

När du flyttar in

Gör anmälan i god tid före inflyttning. Fjärrvärmeavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas med från din gamla adress. Anmäl inflyttning och teckna ett nytt avtal med oss i god tid innan du flyttar in i din nya bostad.

För att göra anmälan behöver du följande uppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Startdag för värmeleverans
 • Uppgift om vem som bodde i bostaden före dig
arrow_forward Anmäl inflyttning

När du flyttar ut

Du är betalningsansvarig upp till en månad efter att du anmält din flytt. Säg därför upp fjärrvärmeavtalet senast en månad innan du flyttar, om inte avtalen anger något annat. Ta kontakt med vår kundservice så hjälper vi dig.

För att säga upp avtalet krävs följande uppgifter:

 • Namn
 • Person- eller kundnummer
 • Telefonnummer
 • Ny adress
 • Datum då värmeleveransen ska upphöra
arrow_forward Anmäl utflyttning