Miljövärden

Visa miljövärden för:

Alvesta Moheda Vislanda

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Återvunnen energi {{ fullChartData[chartCity][chartYear].Återvunnen.value }}%

Rökgaskondensering {{ fullChartData[chartCity][chartYear].Rökgaskondensering.value }}%

Förnybart {{ fullChartData[chartCity][chartYear].Förnybart.value }}%

Sekundära biobränslen {{ fullChartData[chartCity][chartYear].Sekundära.value }}%

Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution {{ fullChartData[chartCity][chartYear].Hjälpel.value }}%

Fossilt {{ fullChartData[chartCity][chartYear].Fossilt.value }}%

Eldningsolja {{ fullChartData[chartCity][chartYear].Fossilt.value }}%

Övrigt {{ fullChartData[chartCity][chartYear].Övrigt.value }}%

Direkta produktionsutsläpp (g CO2e/kWh) {{ fullChartData[chartCity][chartYear].Produktionsutsläpp.value }}