Så funkar fjärrvärme

Fjärrvärme är en viktig värmekälla – nästan hälften av all uppvärmning i bostäder och lokaler i Sverige kommer från fjärrvärme. Men vad är det egentligen? Här går vi igenom hur fjärrvärme fungerar.

Fjärrvärme är vatten som värms upp till 70-120 grader i ett värmeverk, beroende på årstid och väder. Vår fjärrvärme produceras till största delen av lokalt biobränsle från trakten, bestående av flis, spån och bark. Vi har tre fjärrvärmeverk: Alvesta, Moheda och Vislanda.

Det uppvärmda vattnet transporteras sedan till hushåll och företag i ett slutet rörsystem. Väl i ditt hem leds vattnet till din fjärrvärmecentral där det överförs till varmvatten i kranen eller värme i dina element genom värmeväxlare. Värmecentralen placeras oftast i källaren – men kan också placeras i grovköket eller garaget.

När vattnets värme förbrukats och det kylts ned transporteras det genom ledningsnätet tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt.

Vanliga frågor

Här har vi samlat några tips på hur du kan energieffektivisera ditt hem:

 • Anpassa inomhustemperaturen. Ofta kan du sänka temperaturen någon grad utan att för den sakens skull behöva frysa. Om du åker bort en längre tid kan du sänka värmen till cirka 15 grader inne.
 • Sänk temperaturen i rum som du sällan är i och stäng dörren mot de kalla utrymmena.
 • Vädra med snabbt tvärdrag. Kom ihåg att alltid stänga av elementet under fönstret när du vädrar. När du vädrat klart väntar du en halvtimme innan du sätter på elementen igen.
 • Ställ inte möbler för nära elementen eftersom värmen har svårt att nå resten av rummet då.
 • Täta dragiga fönster och ytterdörrar.
 • Dra för gardinerna eller dra ner persiennerna på nätterna så behåller du värme i rummet – värme som annars försvinner ut genom fönstren.
 • Byt ut termostater som är trasiga eller 10-15 år gamla.
 • Isolera vinden. Cirka 15 procent av husets värmekostnad försvinner genom taket. Genom att isolera upp till ungefär 50 cm kan man spara pengar på både kort och lång sikt. Om du gör en fasadrenovering ska du naturligtvis passa på att isolera även väggarna.

Fler spartips hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Fjärrvärmeanslutning ger dig som kund rätt till skattereduktion för ROT-arbeten, om du uppfyller vissa villkor. Det innebär att du som privatperson kan dra av 30% av arbetskostnaden (inklusive moms), dock högst 50 000 kronor per person och år.

Villkoren för skattereduktion för ROT-arbeten är:

 • Att beställaren av fjärrvärmeanlutningen måste vara ägare till huset
 • Att fastigheten skall vara ett småhus äldre än 5 år
 • Att ROT-arbetet skall vara hänförligt till sökandens hushåll
 • Att sökanden skall vara minst 18 år vid beskattningsårets utgång

För mer information om ROT-avdrag, besök Skatteverkets webbplats.

Vi färgar fjärrvärmevattnet grönt för att kunna hitta och åtgärda läckor snabbt, vilket minimerar skadan.

 

Vattnet färgas med pyranin, ett ofarligt färgämne som är godkänt av Livsmedelsverket. Bland annat används det till att färga schampo och diskmedel grönt.

 

Om du får grönt varmvatten i kranen hemma eller upptäcker grönt vatten ute i gatan beror det förmodligen på en läcka i ledningen. Då ska du kontakta oss på 0472–150 38. Sker läckan utanför kontorstid, ring 0472-151 51.

 

Håll avstånd från vattnet, då det kan vara mycket varmt.