Elhandel


Alvesta Energi har ett samarbete med Bixia och kan därför erbjuda våra elnätskunder att få både elnät och elhandel på samma faktura. Har du valt Bixia och har elnät hos oss så kommer bara en faktura hem till dig. Har du även fjärrvärme så kommer den också med på fakturan. Har du däremot enbart fjärrvärme hos oss och valt Bixia som elleverantör så kommer det inte på samma faktura till dig. Vad du betalar för elhandel beror på hur stor din förbrukning har varit under perioden samt vad du har för avtal med Bixia. Det finns rörliga och fasta avtal även för elhandel. Det är även möjligt att enbart köpa lokalt producerad el. Fram till och med den 31 december 2017 fakturerar din elhandlare energiskatten till dig. Från och med den 1 januari 2018 kommer motsvarande belopp att faktureras av ditt nätföretag. För dig som har allt på samma faktura blir den enda skillnaden att elskatten byter rad på fakturan. 

Nedan ser du ett exempel på elhandelsdelen av din faktura.

 

 

 

En bild som visar beräkningen av Elhandel hos Alvesta Energi.