Fungerar det inte som det ska?


Om du skulle uppleva oplanerade störningar i leveransen av din fjärrvärme, rekommenderar vi att du kontrollerar följande:

Har vi planerade avbrott i ditt område?
Kanske beror de upplevda problemen på något utanför ditt hem? På vår hemsida finns all information om planerade avbrott i leveransen av fjärrvärmen.


Fungerar din utrustning?
Kontrollera först om du har varmvatten exempelvis i din kökskran. Om du har varmvatten men saknar värme i huset, kan det bero på cirkulationsfel i husets värmesystem. Eftersom Alvesta Energi inte utför service eller underhåll på kundanläggningar, måste du kontakta din lokala VVS-installatör för att få hjälp med värmesystemet. 

Om du inte har varmvatten och det inte finns några aktuella driftstörningar, kan du fråga någon av dina grannar som har fjärrvärme om de har värme och varmvatten. Fungerar allt som det ska hos dina grannar men inte hos dig, ska du i första hand kontakta din lokala VVS-installatör och sedan göra en felanmälan till Alvesta Energi. 

 

Har du ett kraftigare läckage från din värmeväxlare? 
Stäng av huvudventilerna för fjärrvärmen (sitter oftast innanför väggen där fjärrvärmen kommer in). Stäng därefter av kallvattnet vid vattenmätaren och gör felanmälan till din lokala VVS-installatör

 

Gör felanmälan
Om inget av ovanstående åtgärdar ditt problem kan du göra en felanmälan till oss. För akut felanmälan ber vi dig ta kontakt med oss via telefon på nummer 0472 151 51. 

 

Viktigt att veta
Som kund ansvarar du för löpande service och underhåll på värmeväxlaren och all utrustning efter leveransgränsen. Leveransgränsen är de servisventiler som är placerade på inkomande fjärrvärmeleding strax innan värmeväxlaren. Utrustning för energimätning ägs och bekostas av Alvesta Energi.