Föranmälan

El

Nyanslutning, avslut eller förändringar av en elanläggning i vårt elnätsområde ska alltid anmälas till oss. Anmälan görs av dig som är behörig elinstallatör och ansvarig för installationen via den digitala tjänsten foranmalan.nu.

När anmälan är gjord registreras ärendet hos oss. När anläggningen är klar för anslutning anmäler du som installatör även detta genom en färdiganmälan till oss via samma tjänst.

Föranmäl i god tid

  • Befintlig anläggning: Vi behöver ha föranmälan sex veckor innan anläggningen är klar för tillkoppling.
  • Nybyggnad: Vi behöver ha anmälan sex månader innan anläggningen ska vara klar för tillkoppling.

Driftsättning av nyanslutningar och större ombyggnader

Vid idrifttagning av nya anläggningar eller vid större ombyggnader får anläggningen endast driftsättas av Alvesta Elnäts personal. Kontakta oss om du har frågor om detta.

Anslutningsavgifter

  • Servisledning och jordkabelservis: Kunden svarar för schaktarbeten och rörförläggning inom tomt. Avgifterna gäller under förutsättning att vi kan förlägga ledningen på land. Om någon del av ledningen läggs under vatten beräknas avgiften i varje enskilt fall.
  • Utökning av befintlig lsp-servis: Vid utökning av mätar- eller servissäkring betalas en anslutningsavgift motsvarande mellanskillnaden för den nuvarande säkringsstorleken och den tilltänkta säkringen.
arrow_forward Gör föranmälan arrow_forward Kontakta oss för frågor

Fjärrvärme

Innan installationen av fjärrvärme kan påbörjas måste du som installatör fylla i en föranmälan och skicka in den till Alvesta Energi. Blankett finns att ladda ner nedan.

Glöm inte att spara en kopia av anmälan då den ska användas vid färdiganmälan av installationen.

Villkor för installationens primärsida

Presskopplingar för kopparrör Ø22 är godkända enligt PN16 (16 bar och 120 grader) typ Geberit eller likvärdigt. Installationer med rördiameter större än DN22 ska utföras i enlighet med svensk fjärrvärmes F101-fjarrvarmecentralen-utförande.

Dokumentation som alltid ska biläggas vid för- och färdiganmälan av fjärrvärme

  • Växlarkörningsprotokoll (gäller bara anslutningar över kopparrör Ø22)
  • Översiktskarta med markering på vad den önska anslutningspunkten finns på fastigheten
  • Provtryckningsprotokoll

Dokument och information

arrow_forward Blankett för- och färdiganmälan arrow_forward Utförande och installation av fjärrvärmecentral (F101) arrow_forward Kontakta oss för frågor