Ledningsvisning

När du gräver kan du råka komma i kontakt med våra kablar och rör. Därför är det viktigt att du kontrollerar var ledningsnätet ligger innan du påbörjar grävarbetet. På Ledningskollen får du kostnadsfri hjälp med att ta reda på var de finns.

Om du vet eller misstänker att du har skadat vårt ledningsnät bör du ta kontakt med oss omgående på telefon 0472-151 51.

arrow_forward Få hjälp på ledningskollen.se