Jämförpriser 2022-07-01

Jämförpriserna nedan är beräknade enligt bestämmelser i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3.

Energiprisets och den fasta avgiftens normala justering

Alvesta Energi eftersträvar en jämn och förutsägbar prissättning baserad på normala förhållanden beträffande drift, temperatur och bränslepriser. Därför görs eventuella justerar av energipriset den 1 juli varje år och fastställs för 12 månader i taget

 

FV priser f.o.m 2022-07-01

Tabell 1. Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i KWh Totalkostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15000 14 777,00 kr 2124,00 kr 12 653 ,00 kr
20000 18 994,00 kr 2124,00 kr 16 870,00 kr
30000  27 429,00 kr 2124,00 kr 25 305,00 kr
40000 35 864,00 kr 2124,00 kr 33 740,00 kr

                

Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus (Priser exlusive moms)

Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 55 173,00 kr 4 533,00 kr 50 640,00 kr
193 131 236,00 kr 9 067,00 kr 122 169,00 kr
500 334 635,00 kr 18 135,00 kr 316 500,00 kr
1000 664 739,00 kr

31 739,00 kr

633 00,00 kr

 

Tabell 3. Kundkategori Lokaler (Priser exlusive moms)

Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad per år  Varav under året fast del   Varav under året rörlig del
80 55 173,00 kr  4533,00 kr   50 640,00 kr
193 131 236,00 kr 9067,00 kr   122 169,00 kr
500 334 635,00 kr 18 135,00 kr   316 500,00 kr
1000 664 739,00 kr

31 739,00 kr

  633 00,00 kr