Jämförpriser:2018-07-01 t.o.m 2019-06-31

Jämförpriserna nedan är beräknade enligt bestämmelser i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3.

Energiprisets och den fasta avgiftens normala justering

Alvesta Energi eftersträvar en jämn och förutsägbar prissättning baserad på normala förhållanden beträffande drift, temperatur och bränslepriser. dDärför görs eventuella justerar av energipriset den 1 juli varje år och fastställs för 12 månader i taget

 

FV priser 2018-07-01 t.o.m 2019-06-31

Tabell 1. Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i KWh Totalkostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15000 13 769,00 kr 1 364,00 kr 12 405,00 kr
20000 17 904,00 kr 1 364,00 kr 16 540,00 kr
30000  26 174,00 kr 1 364,00 kr 24 810,00 kr
40000 34 444,00 kr 1 364,00 kr 33 080,00 kr

                

Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus (Priser exlusive moms)

Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 51 643,00 kr 2 283,00 kr 49 360,00 kr
193 123 647,00 kr 4 566,00 kr 119 081,00 kr
500 317 632,00 kr 9 132,00 kr 308 500,00 kr
1000 632 981,00 kr

15 981,00 kr

617 000,00 kr

 

Tabell 3. Kundkategori Lokaler (Priser exlusive moms)

Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 51 643,00 kr 2 283,00 kr 49 360,00 kr
193 123 647,00 kr 4 566,00 kr 119 081,00 kr
500 317 632,00 kr 9 132,00 kr 308 500,00 kr
1000 632 981,00 kr 15 981,00 kr 617 000,00 kr