Konsumenträtt

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos oss. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om något inte fungerar som det ska eller om du har några klagomål.

Kontakta i första hand vår kundtjänst på 0472-150 38.

Dina rättigheter som konsument regleras i de allmänna avtalsvillkoren, i ellagen kapitel 11 samt fjärrvärmelagen 2008:263.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med det svar du får av kundtjänst kan du kontakta oss skriftligen via e-post eller post, så prövar vi ditt ärende.

Om du vill gå vidare ytterligare med ditt ärende kan du vända dig till någon av följande aktörer:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Du kan få ditt ärende prövat av ARN.

Telefon: 08-508 860 00

arrow_forward Läs mer om ARN

Energimarknadsinspektionen (EI)

Du kan vända dig till Energimarknadsinspektionen för prövning av villkor, men även vid synpunkter gällande elnätspriser, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

Telefon: 016-16 27 00

arrow_forward Läs mer om EI

Fjärrvärmenämnden

Fjärrvärmenämnden medlar vid förhandlingar och tvister mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder.

Telefon: 016-544 21 08

arrow_forward Läs mer om Fjärrvärmenämnden

Energimarknadsbyrån

Av Energimarknadsbyrån kan du få information, råd och vägledning i frågor gällande elmarknaden.

Telefon: 08-522 789 50

arrow_forward Läs mer om Energimarknadsbyrån

Hallå konsument – konsumentvägledning

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket och erbjuder kostnadsfri rådgivning.

Telefon: 0771-525 525

arrow_forward Läs mer om konsumentvägledning

Alvesta kommuns energi- och klimatrådgivning

Alvesta kommun erbjuder oberoende och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, föreningar och företag.

Telefon: 0472-150 78

arrow_forward Läs mer om energirådgivning

Ångerrätt

Konsumentverket har en blankett för ångerrätt som du kan använda om du vill ångra ett avtal enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

arrow_forward Ladda ner blanketten