Miljövärden
Drifthändelser

Alvesta – 2023

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Återvunnen energi

Rökgaskondensering

Förnybart

Sekundära biobränslen

Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution

Övrigt

Fossilt