Nätpriser Alvesta Elnät

Säkringsabonnemang

Abonnemang för alla ändamål.


Priserna gäller fr o m 2018-01-01

Huvudsäkring Nätpris kr/år inkl moms
16 A lgh 1 783
16 A 2 777
20 A 4 261
25 A 5 628
35 A 8 878
50 A 13 128
63 A 18 065
80 A 24 341
100 A 32 099
125 A 40 123
160 A 50 419
200 A 62 544
250 A 76 689


Överföringsavgift/pris, exkl moms: 16,4 öre/kWh (20,5 öre/kWh inkl moms)

I abonnemangsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

Nätövervakningsavgift på 3,75 kr (inkl moms) som går till Energimarknadsinspektionen

Elsäkerhetsavgift på 11,88 kr (inkl moms) som går till Elsäkerhetsverket

Elberedskapsavgift på 56,25 kr (inkl moms) som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet

Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning.

 •  

 • Effektabonnemang

  Priserna gäller fr o m 2017-01-01 
  Högspänning (N10)  
  Fast avgift 3 146,78 kr/månad
  Effektavgift 67,68 kr/kW, månad
  Reaktiv avgift 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärde som överstiger 50% av aktiv effekt
  Energiavgifter för överförd energi: 4,0 öre/kWh
  Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 600 kr/år, Elberedskapsavgift 2 477 kr/år och Elsäkerhetsavgift 750 kr år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%. 
   
  Lågspänning (N04)  
  Fast avgift 1 288,19 kr/månad
  Effektavgift 84,00 kr/kW, månad
  Reaktiv avgift 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt
  Energiavgifter för överförd energi: 5,6 öre/kWh

  Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 3 kr/år, Elberedskapsavgift 45 kr/ år och Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser med 25%.