Nätpriser Alvesta Elnät

Säkringsabonnemang

Abonnemang för alla ändamål.


Priserna gäller fr o m 2019-01-01

Huvudsäkring Nätpris kr/år inkl moms
16 A lgh 1 885
16 A 2 935
20 A 4 504
25 A 5 949
35 A 9 384
50 A 13 876
63 A 19 095
80 A 25 728
100 A 33 929
125 A 42 410
160 A 53 293
200 A 66 109
250 A 81 060


Överföringsavgift/pris, exkl moms: 16,4 öre/kWh (20,5 öre/kWh inkl moms)

I abonnemangsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

Nätövervakningsavgift på 3,75 kr (inkl moms) som går till Energimarknadsinspektionen

Elsäkerhetsavgift på 11,88 kr (inkl moms) som går till Elsäkerhetsverket

Elberedskapsavgift på 49,00 kr (inkl moms) som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet

Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning.

 •  

 • Effektabonnemang

  Priserna gäller fr o m 2019-01-01 
  Högspänning (N10)  
  Fast avgift 3 326,15 kr/månad
  Effektavgift 71,54 kr/kW, månad
  Reaktiv avgift 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärde som överstiger 50% av aktiv effekt
  Energiavgifter för överförd energi: 4,0 öre/kWh
  Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 600 kr/år, Elberedskapsavgift 2 129 kr/år och Elsäkerhetsavgift 750 kr år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%. 
   
  Lågspänning (N04)  
  Fast avgift 1 361,62 kr/månad
  Effektavgift 88,78 kr/kW, månad
  Reaktiv avgift 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt
  Energiavgifter för överförd energi: 5,6 öre/kWh

  Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 3 kr/år, Elberedskapsavgift 39,20 kr/ år och Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser med 25%.