Nätpriser Alvesta Elnät

Abonnemang för alla ändamål.

Priserna gäller fr o m 2022-01-01

SÄKRINGSABONNEMANG

 
  HUVUDSÄKRING                                                                                                   
  Inkl. moms   Inkl. moms   Inkl. moms    
  2021 2022 Förändring  
16A lgh       1 885,00 kr/år 1 957,00 kr/år  102,00 kr/år  
16A       2 935,00 kr/år 3 093,00 kr/år  158,00 kr/år  
20A       4 504,00 kr/år 4 747,00 kr/år  243,00 kr/år  
25A       5 949,00 kr/år 6 270,00 kr/år  321,00 kr/år  
35A       9 384,00 kr/år 9 890,00 kr/år  506,00 kr/år  
50A     13 876,00 kr/år 14 624,00 kr/år  748,00 kr/år  
63A     19 095,00 kr/år 20 125,00 kr/år  1 030,00 kr/år  
80A     25 728,00 kr/år 27 115,00 kr/år  1 387,00 kr/år  
100A     33 929,00 kr/år 35 759,00 kr/år  1 830,00 kr/år  
125A     42 410,00 kr/år 44 697,00 kr/år  2 287,00 kr/år  
160A     53 293,00 kr/år 56 167,00 kr/år  2 874,00 kr/år (Inga nyanslutningar)
200A     66 109,00 kr/år 69 674,00 kr/år  3 565,00 kr/år (Inga nyanslutningar)
250A     81 060,00 kr/år 85 431,00 kr/år  4 371,00 kr/år (Inga nyanslutningar)
Överföringsavgift/pris, exkl. moms: 14,1 öre/kWh (17,6 öre/kWh inkl. moms)
I abonnemangsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:
·     Nätövervakningsavgift på 3,00 kr (3,75 kr inkl. moms) som går till Energimyndigheten
·     Elsäkerhetsavgift på 9,50 kr (11,88 kr inkl. moms) som går till Elsäkerhetsverket
·     Elberedskapsavgift på 39,20 (49,00 kr inkl. moms) som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet
·     Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning.
                         
                         
                         
                         

Effektabonnemang

 
Priserna gäller fr o m 2022-01-01  
  Högspänning (N10) Nätpris 2021 exkl. moms Nätpris 2022 exkl. moms    
  Fast avgift 3326,15 kr/månad 3326,15 kr/månad    
  Effektavgift 67,49 kr/kW, månad 71,54 kr/kW, månad    
  Reaktiv avgift 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt    
  Energiavgifter för överförd energi: 4,0 öre/kWh 4,0 öre/kWh    
Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 600 kr/år, Elberedskapsavgift 2 129 kr/år  och Elsäkerhetsavgift 750 kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%.  
  Lågspänning (N04) Nätpris 2021 exkl. moms Nätpris 2022 exkl. moms    
  Fast avgift 1361,62 kr/månad 1361,62 kr/månad    
  Effektavgift 83,75 kr/kW, månad 88,78 kr/kW, månad    
  Reaktiv avgift 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt    
  Energiavgifter för överförd energi: 5,6 öre/kWh 5,6 öre/kWh    
Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 3 kr/år, Elberedskapsavgift 39,20 kr/år  och Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%.