Nätpriser Alvesta Elnät

Säkringsabonnemang

Abonnemang för alla ändamål.


Priserna gäller fr o m 2020-02-01

SÄKRINGSABONNEMANG

           

HUVUDSÄKRING

         

 

 

Inkl. moms

 

Inkl.moms

 

Inkl.moms

 

 

 

2019

 

2020

 

Förändring

 

 

16A lgh

1 885,00

kr/år

1 885,00

kr/år

0

kr/år

 

16A

2 935,00

kr/år

2 935,00

kr/år

0

kr/år

 

20A

4 504,00

kr/år

4 504,00

kr/år

0

kr/år

 

25A

5 949,00

kr/år

5 949,00

kr/år

0

kr/år

 

35A

9 384,00

kr/år

9 384,00

kr/år

0

kr/år

 

50A

13 876,00

kr/år

13 876,00

kr/år

0

kr/år

 

63A

19 095,00

kr/år

19 095,00

kr/år

0

kr/år

 

80A

25 728,00

kr/år

25 728,00

kr/år

0

kr/år

 

100A

33 929,00

kr/år

33 929,00

kr/år

0

kr/år

 

125A

42 410,00

kr/år

42 410,00

kr/år

0

kr/år

 

160A

53 293,00

kr/år

53 293,00

kr/år

0

kr/år

 

200A

66 109,00

kr/år

66 109,00

kr/år

0

kr/år

 

250A

81 060,00

kr/år

81 060,00

kr/år

0

kr/år

 

                         

 


Överföringsavgift/pris, exkl. moms: 14,1 öre/kWh (17,6 öre/kWh inkl. moms)

I abonnemangsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

  • Nätövervakningsavgift på 3,00 kr (3,75 kr inkl. moms) som går till Energimyndigheten
  • Elsäkerhetsavgift på 9,50 kr (11,88 kr inkl. moms) som går till Elsäkerhetsverket
  • Elberedskapsavgift på 39,20 (49,00 kr inkl. moms) som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet
  • Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning.

 

 

  • Effektabonnemang

Priserna gäller fr o m 2020-02-01 

 

Högspänning (N10)

 

Nätpris 2019 exkl. moms

 

Nätpris 2020 exkl. moms

 

Fast avgift

 

3326,15 kr/månad

 

3326,15 kr/månad

 

Effektavgift

 

71,54 kr/kW, månad

 

67,49 kr/kW, månad

 

Reaktiv avgift

 

150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt

 

150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt

Energiavgifter för överförd energi:

 

4,0 öre/kWh

 

4,0 öre/kWh

Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 600 kr/år, Elberedskapsavgift 2 129 kr/år och Elsäkerhetsavgift 750 kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%. 


 

 

Lågspänning (N04)

 

Nätpris 2019 exkl. moms

 

Nätpris 2020 exkl. moms

 

Fast avgift

 

1361,62 kr/månad

 

1361,62 kr/månad

 

Effektavgift

 

88,78 kr/kW, månad

 

83,75 kr/kW, månad

 

Reaktiv avgift

 

150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt

 

150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt

Energiavgifter för överförd energi:

 

5,6 öre/kWh

 

5,6 öre/kWh

Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 3 kr/år, Elberedskapsavgift 39,20 kr/år och Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%.