Nätpriser Alvesta Elnät

Abonnemang för alla ändamål.

Priserna gäller fr o m 2023-01-01

SÄKRINGSABONNEMANG

 
  HUVUDSÄKRING                                                                                                   
  Inkl. moms            
         
16A lgh       1 957,00 kr/år          
16A       3 093,00 kr/år          
20A       4 747,00 kr/år          
25A       6 270,00 kr/år          
35A       9 890,00 kr/år          
50A     14 624,00 kr/år          
63A     20 125,00 kr/år          
80A     27 115,00 kr/år          
100A     35 759,00 kr/år          
125A     44 697,00 kr/år          
160A     56 167,00 kr/år         (Inga nyanslutningar)
200A     69 674,00 kr/år         (Inga nyanslutningar)
250A     85 431,00 kr/år         (Inga nyanslutningar)

Överföringsavgift/pris, exkl. moms: 28,2öre/kWh (35,25öre/kWh inkl. moms)


I abonnemangsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

·     Nätövervakningsavgift på 4,35kr (5,44 kr inkl. moms) som går till Energimyndigheten
·     Elsäkerhetsavgift på 11,1kr (13,88 kr inkl. moms) som går till Elsäkerhetsverket
·     Elberedskapsavgift på 39,20kr (49,00 kr inkl. moms) som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet
·     Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning.
 
Tillkommande avgifter som också faktureras av elnätsbolagen är:
Energiskatt 39,2öre/kWh (49öre/kWh inkl. moms)
                         

Effektabonnemang

 
Priserna gäller fr o m 2023-01-01  
  Högspänning (N10) Nätpriser 2023 exkl. moms      
  Fast avgift 3326,15 kr/månad      
  Effektavgift 71,54 kr/kW, månad      
  Reaktiv avgift 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt      
  Energiavgifter för överförd energi: 8,0 öre/kWh      
Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 870 kr/år, Elberedskapsavgift 2 129 kr/år  och Elsäkerhetsavgift 905 kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%.  
  Lågspänning (N04) Nätpris 2023 exkl. moms      
  Fast avgift 1361,62 kr/månad      
  Effektavgift 88,78 kr/kW, månad      
  Reaktiv avgift 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt      
  Energiavgifter för överförd energi: 11,2 öre/kWh      

Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 4,35kr/år, Elberedskapsavgift 39,20kr/år  och Elsäkerhetsavgift 11,50kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%.

Tillkommande avgifter som också faktureras av elnätsbolagen är:
Energiskatt 39,2öre/kWh (49öre/kWh inkl. moms)