Nyhetsarkiv

2015-06-03 | Viktig information om Allmänna avtalsvillkor

Svensk Energi har efter överenskommelse med Konsumentverket utarbetat reviderade Allmänna Avtalsvillkor för elnäts- och elhandelsverksamhet gällande konsumenter. [EL]  Läs mer
 

2014-10-20 | Nya öppettider

Hos oss på Alvesta Energi och Bixia får du all hjälp du behöver. [EL]  Läs mer
 

2014-01-09 | Störningar på våra fakturautskrifter

Störningar på våra e-fakturor [EL]  Läs mer
 

2013-11-12 | Fakturan får nytt utseende

Vi strävar alltid efter att förenkla och förbättra för våra kunder och nytt utseende på fakturan är ett led i detta arbete. [INFORMATION]  Läs mer
 

2013-06-10 | Nytt fjärrvärmepris 1 juli 2013

[VÄRME]  Läs mer
 

2013-02-06 | Nätpriser 2013

Nätpriserna höjs från den 1 april 2013 [EL]  Läs mer
 

2013-01-15 | Ny energiskatt 2013

[EL]  Läs mer
 

2012-05-31 | TÄVLING

Vinnare i Alvesta Energi´s tävling [EL]  Läs mer
 

2012-05-03 |

VINNARE på Vislanda Marknad [EL]  Läs mer
 

2012-03-27 | Kund hos Alvesta Energi? Välkommen till Bixia!

All elhandel i Alvesta Energi kommer nu att skötas av Bixia. I samband med detta blir Alvesta Energi också en av tio delägare i Bixia. [EL]  Läs mer
 

2012-03-15 | Alvesta Energi blir delägare i elhandelsbolaget Bixia

Det står nu klart efter ett kommunfullmäktigebeslut den 29 februari att Alvesta Energi är en del av Bixia per den 1 mars 2012. Kundstocken med cirka 5 000 kunder förvärvas av Bixia och som ersättning utgår ett aktieinnehav. Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsbolag och förstärker därmed sin position i Småland. [PRESS]  Läs mer
 

2012-02-07 | Nya Allmänna avtalsvillkor

Svensk Energi och Konsumentverket har nu träffat en överenskommelse om nya allmänna avtalsvillkor för konsument, både vad det gäller elhandel (EL 2012K) och överföring av el (NÄT 2012 K). Alvesta Energi kommer kommer att tillämpas villkoren från och med den 1 april 2012. [EL]  Läs mer
 

2012-01-03 | Gatubelysning från 1 januari 2012

Felanmälan avseende gatubelysning i Alvesta kommun [INFORMATION]  Läs mer
 

2011-12-22 | Alvesta Energi går in i allians med elhandelsbolaget Bixia

Onsdagen den 21 december tecknade Alvesta Energi AB en avsiktsförklaring med Bixia AB som är Sveriges fjärde största elhandelsbolag. [PRESS]  Läs mer
 

2011-11-22 | Faktura för oktober

Vi har uppmärksammat via vår kundtjänst att flera av våra kunder inte erhållit sina fakturor för oktober månad. [EL]  Läs mer
 

2011-11-17 | Nya skattesatser från den 1 januari 2012

Enligt regeringens budgetproposition kommer energiskatten på el att höjas med konsumentindex från och med den 1 januari 2012. [EL]  Läs mer
 

2011-07-15 | Facit kluring

Här kan du ladda ner facit till kluringen [INFORMATION]  Läs mer
 

2010-10-01 | Elområde

Den 1 november 2011 delas Sverige in i fyra elområden. [EL]  Läs mer
 

2010-09-01 | Ursprungsmärkning av el från Alvesta Energi

Som kund har du enligt lag rätt till information om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför. [EL]  Läs mer
 

2010-04-21 | Solvärme och förnyelsebar energi i Vislanda

Alvesta Energi tillsammans med Allbohus Fastighet har byggt upp en solvärmeanläggning på Storgatan 32 i Vislanda och önskar alla välkomna till invigningen lördagen den 8 maj kl 10-13. [EL]  Läs mer
 

2010-03-09 | Årlig rapport övervakningsplan

Rapporten om åtgärder enligt övervakningsplanen för perioden 2009-01-01--2009-12-31 finns tillgänglig i dokumentarkivet under Frågor & Innehåll. För med information, kontakta VD Gert Bengtsson [EL]  Läs mer
 

2010-03-03 | Årlig rapport övervakningsplan

Rapporten om åtgärder enligt övervakningsplanen för perioden 2009-01-01--2009-12-31 finns tillgänglig i dokumentarkivet under Frågor & Innehåll. [INFORMATION] Läs mer
 

2010-01-15 | Liten oljeandel trots produktionsrekord 2009

Produktionsrekord på fjärrvärmeanläggningarna hos Alvesta Energi 2009. Andelen biobränsle blev 99 %. [PRESS]  Läs mer
 

2010-01-05 | Sänkt Energiskatt år 2010

Riksdagen har beslutat att från den 1 januari 2010 sänka energiskatten, på grund av rådande deflation. [EL]  Läs mer
 

2009-12-15 | Nätpriser 2010

Nätpriserna höjs från den 1 januari 2010 [EL]  Läs mer
 

2009-09-18 | Nytt Fakturautseende

Från och med den 15 september 2009 använder Alvesta Energi en ny fakturalayout samt tillämpa de nya allmänna avtalsvillkor som är framtagna av Svensk Energi samt Konsumentverket. [EL]  Läs mer
 

2009-09-07 | Vilken är den mest småländska kommunen? Smålandsfejden 2009 har startat.

Vem är mest företagsam i Gnosjö? Sparsam i Värnamo? Att smålänningar är speciella känner nog de flesta till. Att man kan tävla i det är nytt. Smålandsfejden 2009 är en tävling mellan Smålands kommuner i klurighet, företagsamhet, flitighet, redbarhet och sparsamhet. Första frågan publiceras idag på www.smalandsfejden.se [PRESS]  Läs mer
 

2009-05-29 | Ett stort tack

Ett stort tack till alla jag lärt känna under nästan sex år på Alvesta Energi.[INFORMATION]  Läs mer
 

2009-04-15 | Nya allmänna avtalsvillkor

Från och med den 1 juli 2009 tillämpar vi den nya överenskommelse som har träffats mellan Svensk Energi och Konsumentverket gällande ändringar i de Allmänna avtalsvillkoren. [EL]  Läs mer
 

2009-03-20 | Bo Lindberg slutar som VD

Bo Lindberg lämnar Alvesta Energi för uppdrag inom Öresundskraft [PRESS] Läs mer
 

2008-12-22 | Förenklade effektabonnemang införs

Den 1 januari 2009 inför vi en förenkling av effektprislistan. Detta berör kunder med större förbrukning och effektabonnemang, inte hushållskunder. [EL]  Läs mer
 

2008-12-22 | Information om nya fjärrvärmelagen och 2009 års priser

Värmepriset för en vanlig villa ökar i genomsnitt med ca 66 kr per månad fr.o.m. 2009-04-01. [VÄRME]  Läs mer
 

2008-12-22 | Nätpriser 2009

Nätpriset för säkringskunderna höjs den 1 januari 2009. [EL]  Läs mer
 

2008-12-13 | Nya ansikten på Alvesta Energi

Under året har vi förstärkt vår organisation med flera nya duktiga medarbetare.[INFORMATION]  Läs mer
 

2008-12-13 | Elbolagen och kunderna i framtiden

Avesta Energi medverkade vid nationella Elnätsdagarna i Sundsvall [EL]  Läs mer
 

2008-08-29 | Alvesta Energi och Chemwood samarbetar för ännu effektivare biovärme i Alvesta

Alvesta Energi och Chemwood har tecknat ett avtal om samverkan inom värmeproduktion med biobränsle i Alvesta. Samarbetet innebär ett bättre utnyttjande av befintliga anläggningar och därmed till effektivare och säkrare drift samt miljöfördelar. [PRESS]  Läs mer
 

2008-03-13 | Klimatvänlig värme

Hela 132 nya fjärrvärmekunder under 2007 [VÄRME]  Läs mer
 

2008-03-13 | Naturvårdsverkets goda exempel

Alvesta Energis fjärrvärmeutbyggnad i Vislanda hyllas av Naturvårdsverket som säger... [VÄRME]  Läs mer
 

2008-03-13 | Årlig rapport övervakningsplan

Rapporten om åtgärder enligt övervakningsplanen för perioden 2007-01-01--2007-12-31 finns tillgänglig i dokumentarkivet under Frågor & Innehåll. [INFORMATION] Läs mer
 

2008-01-30 | Alvesta Energi höjer fjärrvärmepriset

Alvesta Energi höjer energipriset på fjärrvärme från den 1 mars 2008 pga ökade bränslekostnader. [VÄRME]  Läs mer
 

2008-01-07 | Säkra elleveranser

Inga avbrott under trettonhelgens oväder, konstaterar Alvesta Energis elnätschef Anders Samuelsson [EL]  Läs mer
 

2007-12-19 | Alvesta Energi startar stort flerårsprojekt och bygger fjärrvärme på Påvelsgård

Under de kommande åren kommer fjärrvärmen byggas ut i bostadsområdet Påvelsgård i Alvesta. [PRESS]  Läs mer
 

2007-12-18 | Energiskattehöjning 2008-01-01

[INFORMATION]  Läs mer
 

2007-12-17 | Alvesta Elnät höjer elnätsavgifterna 1 januari 2008

Alvesta Elnät höjer elnätsavgifterna för att klara de fortsatta lagstadgade investeringarna för ökad leveranssäkerhet. [EL]  Läs mer
 

2007-08-29 | Alvestas koldioxidmål för 2010 redan uppnått

Alvesta kommun redovisar positiv miljöutveckling [VÄRME]  Läs mer
 

2007-06-18 | Alvesta Elnät AB byter nätområde från AVA och MHA till ALV

[INFORMATION]  Läs mer
 

2007-05-29 | Ny styrelse

Vid årsstämmorna den 22 maj tillträdde Alvesta Energis nya styrelse[INFORMATION]  Läs mer
 

2007-04-13 | Elkunder har tjänat tusenlappar på slopat tillsvidarepris

Upp till 3.421 kr i lägre elkostnader för Alvesta Energis tillsvidarekunder det senaste året. Det blev resultatet av att Alvesta Energi slopade tillsvidarepriset den 1 april 2006. Tillsvidarepris är det elpris kunder som inte tecknat avtal betalar.[PRESS]  Läs mer
 

2007-03-13 | Rapport övervakningsplan

Rapporten om åtgärder enligt övervakningsplanen för perioden 2005-07-01--2006-12-31 finns tillgänglig i dokumentarkivet under Frågor & Innehåll. [INFORMATION] Läs mer
 

2007-01-02 | Nyårsstormen

Alvesta Energi rapporterar inga strömlösa efter nyårsstormen och nu pågår efterkontroller av Elnätet [PRESS]  Läs mer
 

2006-12-07 | Kontrollera din elanläggnings nya id-nummer

Sök nytt id här.
Anläggnings-id är din elanläggnings unika benämning. Den 17 november bytte vi till det nya branchgemensamma systemet med GS1-nummer. [INFORMATION] Läs mer
 

2006-12-05 | Ännu bättre kontroll på fjärrvärmenätet i Moheda

För att höja kvalitén på produkten fjärrvärme planerar Alvesta Energi AB att färga fjärrvärmevattnet grönt.Vi kan då lättare spåra eventuella läckage i fjärrvärmenätet. [VÄRME]  Läs mer
 

2006-11-28 | I Alvesta saknar ingen tillsvidarepriset på el

I Alvesta, mitt inne i hjärtat av Småland, kan elkonsumenterna följa de senaste nyheterna om höjda tillsvidarepriser för dem som inte valt elleverantör och hot om nya rekordnivåer på elpriser trots växande vattenmagasin och sjunkande priser på elmarknaden. [PRESS]  Läs mer
 

2006-09-20 | Alvesta och Växjö knyts ihop med fjärrvärme

Alvesta Energi AB och Växjö Energi AB, VEAB, har den 18/9 träffat en överenskommelse runt ett nytt projekt. Man har för avsikt att undersöka möjligheterna att bygga en fjärrvärmeledning mellan Alvesta och Växjö. [PRESS] Läs mer
 

2006-08-29 | Belysning i Usteryd

Alvesta Elnät AB ska uppföra en belysningsanläggning på uppdrag av Växjö kommuns tekniska förvaltning. [EL]  Läs mer
 

2006-08-22 | Alvesta Energis vd invald i Svensk Energis styrelse

- Våra kunders synpunkter ska tas tillvara! Branschorganisationen Svensk Energi har fått en smålänning i styrelsen! [PRESS]  Läs mer
 

2006-07-04 | Äkta bredband till villor i Moheda, Vislanda och Grimslöv

Nu erbjuder vi fiber till villor i Alvesta kommun. [BREDBAND]  Läs mer
 

2006-03-15 | Alvesta Energi slopar tillsvidarepriser

Från och med april i år kommer alla Alvesta Energis elkunder som idag har tillsvidarepris istället erbjudas ett rörligt elpris. [PRESS]  Läs mer
 

2005-12-09 | Nya skattesatser från den 1 januari 2006

Enligt riksdagsbeslut höjs energiskatten 1 januari 2006. [EL]  Läs mer
 

2005-07-01 | Resterna efter orkanen Gudrun blir till värme i Moheda

ATA Timber Moheda AB och Alvesta Energi AB har tecknat ett flerårigt samarbetsavtal om ömsesidiga leveranser av träbränsle och värme. [PRESS] Läs mer
 

2004-12-01 | Alvesta Energi och Östkraft samarbetar inom elinköp

Alvesta Energi har tecknat ett samarbetsavtal med Östkraft som innebär att Östkraft kommer att leverera tjänster till Alvesta Energis elhandelsverksamhet. De aktuella tjänsterna rör bland annat elinköp, planering och riskhantering. [PRESS] Läs mer
 

2004-09-29 | Alvesta Energi och Vidakoncernen överens om flerårigt samarbete

Alvesta Energi och Vidakoncernen överens om flerårigt samarbete [PRESS] Läs mer