Din elmätare

Aidon

HAN-port

På mätaren finns en HAN-port av modellen RJ12 (vissa tidiga modeller har RJ45). Via porten kan du ansluta utrustning för att få mer information om elanvändningen. Informationen uppdateras minst var tionde sekund. Tyvärr har vi ingen egen app som du kan koppla till din mätare, men det finns flera appar på marknaden. Du kan även logga in och se din elanvändning på Mina sidor.

Vill du använda HAN-porten?

Först måste vi hjälpa dig att aktivera HAN-porten.

Så vet du vilket gränssnitt du har

Ovanför HAN-porten finns en modellbeteckning (se bild för din mätarmodell). Jämför modellbeteckningen med siffrorna nedan för att få reda på vilket gränssnitt som gäller för din HAN-port. 

  • Du har RJ45: ADN 6476, ADN 6477, ADN 6484, ADN 6474, ADN 6479
  • Du har RJ12: ADN 6490, ADN 6492, ADN 6442

Tre typer av mätare

Vilken mätare du får installerad beror på storleken på din elanslutning. Vi använder oss av fyra olika typer av mätare från Aidon. Information om varje mätare finns nedan.

Direktmätare/trefasmätare (6534)

Används oftast i villor, mindre fastigheter, lägenheter och lantbruk. 

HSP-mätare (6560)

Används för stora anläggningar som industrier, sjukhus m.m.  På mätaren finns en HAN-port, som tyvärr inte kan aktiveras.

LSP-mätare (6550)

Används oftast i stora fastigheter, verksamheter och större lantbruk.

Mätarens funktioner och knappar

Vad visar displayen?

Displayen (1) visar normalt mätarställningen (köpt el) i kilowattimmar, kWh. Du kan ändra vad som visas i displayen genom att stega dig fram med hjälp av tryck-knappen på mätaren.

Så läser du av mätarställningen

För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period jämför du mätarställningen från den första till den sista dagen i perioden du är intresserad av. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning.

Se din elanvändning på Mina sidor

Ett enklare sätt att få koll på din elanvändning är genom att logga in på Mina sidor. Där kan du jämföra olika perioder och följa din användning över tid. Logga in på Mina sidor med Mobilt BankID eller dina uppgifter.

Symboler på displayen

I tabellen nedan ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen (6). Displayen återgår automatiskt till normalläget två minuter efter sista knapptryckningen, och visar då mätarställningen igen. 

Symbol på displayen

Detta visar den

Enhet

A+

Mätarställning köpt el

kWh

A-

Mätarställning såld el

kWh

R+

Mätarställning köpt el (reaktiv). Gäller endast mätare för HSP och LSP

kVArh

R-

Mätarställning såld el (reaktiv). Gäller endast mätare för HSP och LSP

 kVArh

 

Datum

Visas som ÅÅÅÅMMDD

 

Momentan effekt (aktiv)*

kW

L1

Spänning fas 1 och ström fas 1*

volt, ampere

L2

Spänning fas 2 och ström fas 2*

volt, ampere

L3

Spänning fas 3 och ström fas 3*

volt, ampere

* För momentan effekt och ström är det ett sekundärvärde som visas på Lsp och Hsp mätare. Värdet ska multipliceras med konstant för att få det faktiska värdet.

Indikeringsdiod visar energiflödet

  • Om du enbart köper el: Indikeringsdioden blinkar proportionellt till hur mycket el du använder. Ju mer el du använder, desto snabbare blinkar dioden.
  • Om du både köper och säljer el: Indikeringsdioden blinkar proportionellt till hur stort energiflödet genom mätaren är. Ju mer el du köper eller säljer, desto snabbare blinkar dioden.

Om du vill bryta strömmen

Använd strömbrytare och statuslampa för strömbrytare

Strömbrytare finns endast på direktmätare och enfasmätare som används i villor, lägenheter, sommarstugor, kolonilotter och lantbruk. 

Mätare är försedd med en inbyggd brytare som gör det möjligt för dig att bryta och slå på strömmen. När strömmen till fastigheten stängs av via elmätarens brytare, kan vi fortfarande läsa av mätaren på distans, men det förbrukas ingen el. Om du ska utföra elarbeten i fastigheten, måste du däremot stänga av strömmen via huvudbrytaren.

Så slår du av strömmen

  • Tryck in knappen för mätarens strömbrytare ca 3-4 sekunder. 
  • Det hörs ett klick när brytaren slår ifrån.
  • Statuslampan i mitten blinkar grönt.

Så slår du på strömmen

  • Tryck in knappen för mätarens brytare (3) ca 3-4 sekunder.
  • Det hörs ett klick när brytaren slår till.

Vad visar statuslampan för strömbrytaren? 

Lampans färg

Status

Åtgärder

Fast grönt

Elen är påslagen.

 

 

 

 

 

Blinkar grönt

Elen är avslagen.

Tryck på startknappen för strömbrytaren för att slå på elen. 

 

 

 

Blinkar rött

Elen är avslagen och du kan inte slå på den själv.

Kontakta kundservice, vi har brutit strömmen till  anläggningen via fjärrbortkoppling.

 

 

Lysdioden är släckt. Displayen är släckt.

Mätaren har ingen ström.

Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen (läge 1)  och att alla säkringar är hela. Om det inte löser  problemet, kontakta kundservice.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuslampa för kommunikation

Statuslampan visar att kommunikationsmodulen i mätaren fungerar. Den ska normalt sett lysa grönt.