Ägare och styrelse

Alvesta Energi AB och Alvesta Elnät AB grundades 1996. Tillsammans är energibolagen en egen aktiebolagsrättslig koncern med Alvesta Energi som moderbolag.

Följebil från Alvesta Energi vid ett underhållsarbete.

Ägare

Innan 1996 bedrevs det dåvarande energiverket i kommunal förvaltningsform och ombildades i samband med avreglering och marknadsorientering på 90-talet till två aktiebolag.

Koncernen är helägd av Alvesta Kommunföretag AB, moderbolaget i Alvesta Kommuns bolagskoncern. VD för företaget är Helen Eriksson.

Styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Alvesta kommun och består av:

  • Robert Olesen, ordförande

  • Jessica Johansson, förste vice ordförande

  • Veronika Kobak, andre vice ordförande

  • Hagart Valtersson

  • Robin Berg

Styrelseprotokoll Alvesta Energi

Styrelseprotokoll Alvesta Elnät