Om Alvesta Energi

Alvesta Energi verkar för en säker och effektiv energiförsörjning – en viktig del av tillvaron för de som bor och arbetar i vårt verksamhetsområde.

Utsidan av Alvesta Energis kontor på Blädingevägen 22 i Alvesta.

Vår verksamhet

Våra affärsområden är värme- och elleveranser. Genom Alvesta Energi ska vi producera, köpa, distribuera och sälja fjärrvärme inom vårt verksamhetsområde.

Vi ska genom Alvesta Elnät förvalta, bygga och driva nätverksamhet för elanläggningar. Vi ska också erbjuda våra kunder produkter och tjänster inom energibalans med ambitionen 100% säkra leveranser.

Vår vision

Vår vision är att verka för, bidra till och utveckla en bättre livsmiljö för människor som bor och arbetar i Alvesta Energis verksamhetsområde. Vi ska vara ett företag för andra att jämföra sig med.

För att nå vår vision och våra mål söker vi hela tiden nya, enklare och bättre lösningar i vardagen. Som en del av kommunen har vi ett speciellt ansvar att följa energi- och miljöutvecklingen. Vi har dessutom ett samhällspolitiskt ansvar att förbättra miljön inom värme- och elleveranser.

Finansiell information