Prislista m.m. Fjärrvärme företag    

 

Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme för näringsidkare- f.o.m 2015

 

Prislista Fjärrvärme Företag Förbrukning MWh/år Fast årsavgift kr Rörlig Energiavgift Anslutningsavgift

Priser exklusive moms och giltig från och med

2022-07-01 

< 30 1 699,00 633 kr/MWh  Offereras på begäran.
30-100 4 533,00
101-200 9 067,00
200-500 18 135,00
500-1000 31 739,00
> 1 000 49 964,00

       

Prisreduktion avseende reducering av energiskatten

För näringsidkare som har en SNI kod som berättigar till en reducering av energiskatten kan ovanstående pris påverkas. Minskas beloppen för energi och koldioxidskattereduktionen till tillverkningsindustrin ändras också reducering i motsvarande grad. Ökar skattebeloppet på så sätt att det ökar kostnaden för Alvesta Energi AB minskas reduktionen i motsvarande grad. Observera att SNIkodningen endast är vägledande för Skatteverkets bedömningar. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande för Skatteverkets bedömning.

Energiprisets och den fasta avgiftens normala justering

Alvesta Energi eftersträvar en jämn och förutsägbar prissättning baserad på normala förhållanden beträffande drift, temperatur och bränslepriser. Därför görs eventuella justerar av energipriset den 1 juli varje år och fastställs för 12 månader i taget

Den fasta avgiften regleras på samma sätt. Energianvändningen för perioden juli – juni ligger till grund för nästkommande års fasta årsavgift.

Flöde

Normalt flöde för en fungerande fjärrvärmeanläggning är 20 m3 per MWh. I det fall årsmedeltalet för flödet, perioden juli- juni hamnar över 30 m3 per MWh debiteras en flödesavgift på överskjutande volym. Kostnaden per m3 är 4 kr*

*Exempel.

Årsanvändning 200 MWh. Flöde per MWh är 40 m3/MWh. Flödesavgiften blir då (40m3 – 30 m3) x 4 kr per m3 x 200 = 8000 kr

Energirådgivning

Ni kan alltid vända er till Alvesta Energi för tips och information om energirådgivning

Fakturering

Fakturering sker månadsvis och grundas på månadsvis avlästa mätvärden för mängden levererad värmeenergi. Mätresultaten ska rapporteras till kunden en gång per månad”.

 

Prislistan gäller tills vidare