Prislista fjärrvärme villa

 

Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme för konsument fr.o.m 1 sept 2023

Pristlista Alvesta Villa 2024-01-01.pdf


 

Prislista Fjärrvärme Villa Fast årsavgift Rörlig Energiavgift Anslutningsavgift från

Priser inklusive moms och giltig från och med

2024-01-01

 

2340: -

 

 

106,25 öre per kWh

 

 

Hur mycket anslutningsavgiften blir för just din fjärrvärmeanläggning beror på hur mycket material som används vid anslutningen  och hur mycket grävning som behöver göras för att skapa en fjärrvärmeanslutning till din fastighet.
Du är välkommen att kontakta oss för offert och pris

       

Energiprisets och den fasta avgiftens normala justering.

Alvesta Energi eftersträvar en jämn och förutsägbar prissättning baserad på normala förhållanden beträffande drift, temperatur och bränslepriser. Därför  görs eventuella justeringar av energipriset en gång per år. Den fasta avgiften regleras på samma sätt

Energirådgivning

Ni kan alltid vända er till Alvesta Energi för tips och information om energirådgivning

Fakturering

Fakturering sker månadsvis och grundas på månadsvis avlästa mätvärden för mängden levererad värmeenergi. Mätresultaten ska rapporteras till kunden en gång per månad”.

Prislistan gäller tillsvidare och återfinns på vår hemsida www.alvestaenergi.se eller skickas på begäran.