Tillgänglighetsredogörelse

Alvesta Energi står bakom webbplatsen alvestaenergi.se. Här beskriver vi hur väl webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka kända tillgänglighetsproblem som finns och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Webbplatsen strävar därför efter att vara tillgänglig och uppfylla de behov som bland annat nämns i WCAG. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Du kan antingen kontakta oss via e-post eller ringa oss på 0472-150 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss via e-post eller ring oss på 0472-150 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

arrow_forward Anmäl till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det kan finnas delar av webbplatsen eller funktioner som är inte helt förenliga med WCAG och tillgängligheten. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument
Vissa äldre dokument omfattas inte av tillgänglighetskraven. Vi kommer i nuläget inte att prioritera att tillgänglighetsanpassa dessa.

Miljövärden
Presentationen av miljövärden på sidan Miljövärden är inte tillgänglighetsanpassad.